Innehållspresentatör

Aktuellt

09/06/2017, Meddelande - Sociala medier

Koll på strukturerad dokumentation

Det är bra att bemöda sig om att göra lättfattliga och läsbara anteckningar i patientjournalerna– otydliga anteckningar ger patienterna huvudbry. Strukturerad dokumentation minskar risken för missförstånd.

04/05/2017, Meddelande- Vårdpersonal

Förnyad webbskola om Patientdataarkivet

Kanta-tjänsternas webbskola för yrkespersoner inom social- och hälsovården har förnyats. Utöver de tidigare uppdaterade modulerna Det elektroniska receptet samt Betryggande databehandling har webbskolan fått en ny modul, Patientdataarkivet. Modulen Patientdataarkivet består av fyra olika teman. Det tar cirka 5–10 minuter att gå igenom en modul.