Innehållspresentatör

Aktuellt

02/03/2017, Meddelande - Medborgare

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.

18/01/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Den tekniska miljön för Kanta-valideringstjänsten överförs från och med februari 2017 till en molntjänst som tillhandahålls av IHE-Europe AISBL.