Innehållspresentatör

Aktuellt

18/08/2017, Blogg - Vårdpersonal

På väg mot fri rörlighet för patientuppgifter

I och med social- och hälsovårdsreformen kan medborgarna välja om de anlitar offentliga eller privata hälsovårdstjänster. Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv betjänar alla kunder.

20/07/2017, Meddelande- Vårdpersonal

Recept enkelt även sommartid – Kelain fungerar också i mobilen

Kelain, som är populär bland läkare för privat bruk, fungerar också i mobila Android-enheter. Recept kan göras upp via en smarttelefon eller pekplatta på adressen www.kelain.fi. Inloggningen kräver yrkeskort (certifikatkort) för läkare eller tandläkare.

18/07/2017, Meddelande - Sociala medier

Smart att gå med i Kanta

På Mina Kanta-sidor ser medborgarna sina vårduppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och i allt större utsträckning också inom den privata. Samtidigt förbättras patientens vårdkvalitet, när patientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna kan utnyttjas vid olika vårdenheter.

11/07/2017, Meddelande

Kanta.fi premierades på SuomiAreena som bästa mobiltjänst för hälsa och välfärd

De bästa finländska mobiltjänsterna premierades på SuomiAreena i Björneborg. I klassen för hälso- och välfärdstjänster gick segern till kanta.fi. I motiveringen säger juryn att samlandet av medborgarnas hälsouppgifter i en och samma tjänst lägger grunden för nya servicekoncept inom hälso- och sjukvården och stöder utvecklandet av dessa. Kanta.fi har en form som går bra att skala ner till mobila enheter, vilket också gör uträttandet av ärenden effektivare.

05/07/2017, Blogg - Medborgare

Dina hälsouppgifter lagras på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor samlas uppgifter om ditt personliga hälsotillstånd från många olika källor. Mina Kanta-sidor är därför en lättillgänglig personlig hälsohistoria för de senaste åren.

04/07/2017, Meddelande- Vårdpersonal

Dataskyddsarbetet tas på större allvar än tidigare, men med mindre resurser

Resultaten av dataskyddsenkäten 2017 visar att det har skett en viss förbättring i inställningen till dataskyddsfrågor. Ledningens engagemang i saken bör dock utvecklas ytterligare. Arbetsbeskrivningen för den dataskyddsansvariga är fortfarande delvis bristfällig, personalen har inte alltid fått tillräckliga instruktioner eller tillräcklig utbildning för att behandla klient- och patientuppgifter och övervakningen av hur uppgifterna behandlas är inte alltid på den nivå som lagen förutsätter.

16/06/2017, Meddelande - Sociala medier

”Allt blir ju elektroniskt efter hand”

Också ungdomar under 18 år kan använda Mina Kanta-sidor med sina egna bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Vi frågade två ungdomar vad de tycker om elektroniska tjänster.

09/06/2017, Meddelande - Sociala medier

Koll på strukturerad dokumentation

Det är bra att bemöda sig om att göra lättfattliga och läsbara anteckningar i patientjournalerna– otydliga anteckningar ger patienterna huvudbry. Strukturerad dokumentation minskar risken för missförstånd.