Innehållspresentatör

Aktuellt

04/05/2017, Meddelande- Vårdpersonal

Förnyad webbskola om Patientdataarkivet

Kanta-tjänsternas webbskola för yrkespersoner inom social- och hälsovården har förnyats. Utöver de tidigare uppdaterade modulerna Det elektroniska receptet samt Betryggande databehandling har webbskolan fått en ny modul, Patientdataarkivet. Modulen Patientdataarkivet består av fyra olika teman. Det tar cirka 5–10 minuter att gå igenom en modul.

02/03/2017, Meddelande - Medborgare

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.

18/01/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Den tekniska miljön för Kanta-valideringstjänsten överförs från och med februari 2017 till en molntjänst som tillhandahålls av IHE-Europe AISBL.