Innehållspresentatör

Aktuellt

02/03/2017, Meddelande - Medborgare

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.

18/01/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Den tekniska miljön för Kanta-valideringstjänsten överförs från och med februari 2017 till en molntjänst som tillhandahålls av IHE-Europe AISBL.

28/09/2016, Meddelande- Vårdpersonal

Den senaste Kanta-tjänsten är klar: Nu går det att göra upp elektroniska recept med Kelain

Kelain är FPAs webbaserade recepttjänst, som gör det möjligt att göra upp och hantera elektroniska recept. Tjänsten är avsedd för läkare och tandläkare som inte använder något patientdatasystem eller någon annan motsvarande tjänst för att göra upp elektroniska recept. I den första fasen är Kelain avsedd för läkares och tandläkares privata bruk och för självständiga yrkesutövare.