Innehållspresentatör

Aktuellt

05/07/2017, Meddelande - Medborgare

Dina hälsouppgifter lagras på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor samlas uppgifter om ditt personliga hälsotillstånd från många olika källor. Mina Kanta-sidor är därför en lättillgänglig personlig hälsohistoria för de senaste åren.

31/05/2017, Meddelande

Elektroniska läkarutlåtanden och -intyg kan ge märkbar klimatnytta

Folkpensionsanstalten (FPA), Finans Finland, Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och Social- och hälsovårdsministeriet har kommit överens om att digitalisera läkarutlåtanden och -intyg. Målet är att dra ned på koldioxidavtrycket och förbättra jämställdheten. Samtidigt blir hanteringen av intygen snabbare.

02/03/2017, Meddelande - Medborgare

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.

18/01/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Den tekniska miljön för Kanta-valideringstjänsten överförs från och med februari 2017 till en molntjänst som tillhandahålls av IHE-Europe AISBL.

28/12/2016, Meddelande - Vårdpersonal

Beställ förnyade broschyrer avgiftsfritt

Vi har tryckt upp förnyade versioner på finska och svenska av broschyrerna om Mina Kanta-sidor och om Det elektroniska receptet – Patientdataarkivet.