Innehållspresentatör

Aktuellt

20/05/2020, Coronavirus - Medborgare

Anvisningar om coronaviruset till medborgare

Om du misstänker coronavirus eller du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test. Du kan göra då en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen. Förhindra att coronaviruset sprids genom att undvika närkontakter, övergå till distansarbete och tvätta händerna ofta.

18/05/2020, Aktuellt om coronavirus - Professionella

Coronainformation för professionella

På den här sidan hittar du samlad information om THL:s och andra myndigheters anvisningar till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. På sidan finns anvisningar bl.a. om åtgärder vid behandling och bekämpning av coronavirusinfektion samt anvisningar för patientdokumentationer.

08/05/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Nu kan socialvårdsuppgifter behandlas elektroniskt mellan tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten

Det lönar sig att informera köptjänstproducenter och servicesedelproducenter, när en anordnare av tjänster börjar använda tjänsten Klientdataarkivet för socialvården och funktionen åtkomsträtt till register. Fördelarna med åtkomsträtt till register realiseras när båda parterna använder arkivet och vardera har åtkomsträtt till registret.