Navigation Menu

Införandet och ändringar

Ohjeita Kanta-palvelujen käyttöönottoon ja muutostilanteisiin.

Förberedelser

Det är bäst att inleda projektet för införande av Kanta-tjänsterna med att omsorgsfullt sätta sig in i det material som finns sammanställt om Kanta-tjänsterna.

Införandet

Kanta-tjänsterna kan tas i bruk när organisationen har teknisk och administrativ beredskap att ta i bruk tjänsten och när dess verksamhet uppfyller de lagstadgade kraven.

Utvidgning av användningen

Efter ibruktagandet av Patientdataarkivet utvidgas informationsinnehållen stegvis. Utvidgningen ger också möjlighet att ta i bruk funktioner av olika slag.

Ändringar

Apotekens och hälso- och sjukvårdens anvisningar skiljer sig från varandra i ändringssituationer och deras anvisningar finns samlade i egna Kundrelationsavsnitt.