Ändring av uppgifter om anslutningspunkten

Ändring av uppgifter om anslutningspunkten

Varje kund hos Kanta-tjänsterna har minst en Kanta-anslutningspunkt i användning. Med anslutningspunkt avses den punkt i telekommunikationen via vilken kundsystemet hos en kund som infört en Kanta-tjänst ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Ett servercertifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen har installerats i Kanta-anslutningspunkten. Läs mer i anvisningen Tekniska anslutningsmodeller.

Den organisation som administrerar anslutningspunkten är den instans (tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller Kanta-förmedlare) som ansvarar för utförandet av anslutningspunkten och ansöker om servercertifikat för anslutningspunkten. 

Genom Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkten anmäler den organisation som administrerar anslutningspunkten till Kanta-tjänsten  

  • en ny anslutningspunkt 
  • en anslutningspunkt som tas ur bruk
  • ändringar av anslutningspunktens teleförbindelser.

Sidan har uppdaterats 01.08.2019