Vetenskaplig forskning och Kanta-uppgifter

Vetenskaplig forskning och Kanta-uppgifter

FPA är personuppgiftsansvarig för Receptcentret.

 • Receptcentret innehåller alla recept och apotekens anteckningar om expediering i dem.

Receptcentret

Receptcentret har tagits i bruk stegvis. Inom den offentliga hälso- och sjukvården började det elektroniska receptet tas i bruk i maj 2010. Det är obligatoriskt för den offentliga och den privata hälso- och sjukvården från och med den 1 januari 2017.

Receptcentret innehåller alla recept och apotekens anteckningar om expediering i dem. Ett dokument som sparas i Receptcentret innehåller uppgifter om ett recept, en expediering eller en motsvarande händelse. Vissa gemensamma uppgifter lagras för alla dokument. Dessutom sparas individualiserande uppgifter för varje dokument. Närmare beskrivningar om de uppgifter som sparas om dokumenten finns i specifikationerna.

Receptcentrets datainnehåll

 • recept
 • makulering av recept
 • rättelse av recept
 • spärrning av recept
 • hävning av spärrning av recept
 • reservering av recept
 • hävning av reservering av recept
 • förnyelsebegäran
 • svar på förnyelsebegäran
 • expediering av recept
 • makulering av expediering av recept
 • rättelse av expediering av recept
 • dosdispensering
 • hävning av dosdispensering
 • hävning av reservering för expediering.

Uppgifter i Patientdataarkivet

Uppgifter i Patientdataarkivet kan för närvarande inte lämnas ut för vetenskaplig forskning.  Ifall man vill använda dessa uppgifter ska forskarna ta direkt kontakt med den som producerat uppgifterna i fråga inom hälso- och sjukvården.

Dataanvändningstillstånd

Du kan läsa mer om dataanvändningstillstånd som behövs för att använda uppgifter i Receptcentret i Findatas webbtjäsnt

Mer information

tietopyynnot@kela.fi

tfn 0504762974

Sidan har uppdaterats 07.04.2020