Innehållspresentatör

Den årliga enkäten om dataskyddsfrågor i anslutning till recept har nu publicerats som en begäran om utredning

En begäran om utredning i enkätform om behandlingen av uppgifter i Receptcentret samt om andra dataskyddsfrågor i anslutning till recept har nu publicerats och sänts till dem som ska besvara den....

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 04.–05.02.2019

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 04.–05.02.2019:

FPA:s kunniga supportteam hjälper med användningen av Kanta-tjänster

Hur kan jag skriva ut en receptsammanställning via Mina Kanta-sidor? Hur skriver jag en organdonationsvilja? Och när är det bäst att kontakta hälso- och sjukvården direkt?

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 15.–16.01.2019

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 15.–16.01.2019: