Innehållspresentatör

Påverka framtidens Kanta-tjänster genom att besvara enkäten!

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har öppnat en medborgarenkät om utveckling av Kanta-tjänsterna. Enkäten ingår i ett mer omfattande arbete som har till syfte att öka förståelsen för hur...

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 26.–27.11.2018:

Störningen i Mina Kanta-sidors "Sköta ärenden för minderåriga"-tjänsten har upphört

Störningen i Mina Kanta-sidors "Sköta ärenden för minderåriga"-tjänsten har upphört Störningsmeddelande Skrivet 12.11.2018 Alla...

En störning har upptäckts i Mina Kanta-sidors "Sköta ärenden för minderåriga"-tjänsten

En störning har upptäckts i Mina Kanta-sidors "Sköta ärenden för minderåriga"-tjänsten Störningsmeddelande Skrivet 12.11.2018 Alla...