Beställning av broschyrer

Beställning av broschyrer

Apotek och hälso- och sjukvårdsenheter kan beställa broschyren Bli bekant med Mina Kanta-sidor (på finska och på svenska) kostnadsfritt från tryckeriet.

Broschyren för Kanta-tjänsterna har nu förnyats.

Vi kommer att leverera de beställningar som mottagits hittills så snart som möjligt.

Broschyrerna kan beställas på finska och svenska med denna blankett.

På andra språk (engelska, ryska, estniska, arabiska, somaliska, sorani, enaresamiska, koltsamiska, nordsamiska) kan broschyrerna skrivas ut under sektionen Materialbank.

Från tjänsten förmedlas beställnings- och adressuppgifter till handläggaren, som använder dem för överenskomna ändamål, det vill säga för att samla in försändelser, förse dem med adress och lägga dem på posten. Beställningsregistret utplånas automatiskt 90 dagar efter att försändelsen anlänt.

Sidan har uppdaterats 05.07.2021