Anvisningar om coronaviruset till medborgare

Anvisningar om coronaviruset till medborgare

Om du har symtom som tyder på coronavirus kan du göra då en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag blivit smittad?

Hur kan jag förhindra att coronaviruset sprids?

  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
  • Minimera kontakterna och kom ihåg att hålla 2 meters säkerhetsavstånd.
  • Tvätta händerna, hosta i ärmen.
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor.
  • Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar.
  • Ta vaccinet när det blir din tur.
  • Se närmare anvisningar på thl.fi

Var kan jag få närmare information?

Sidan har uppdaterats 15.07.2021