Innehållspresentatör

Coronavirus

01/04/2020, Coronavirus - Senaste - Medborgare

Anvisningar för medborgarna

Om du har förkylningssymtom ska du stanna hemma och vila. Kontakta hälso- och sjukvården om symtomen förvärras och du inte klarar dig med den vård du kan få hemma. Förhindra att coronaviruset sprids genom att undvika närkontakter, övergå till distansarbete och tvätta händerna ofta.

24/03/2020, Meddelande - Medborgare

Hur ska jag sköta mina apoteksärenden under coronaviruspandemin?

Om du har förkylningssymtom ska du inte besöka apoteket så att du inte smittar andra kunder och personalen. Dessutom borde personer över 70 år tills vidare stanna hemma. Apoteksärenden kan skötas på nätet eller med en närståendes hjälp.