Innehållspresentatör

Anvisningar för medborgarna

Skrivet 26.03.2020

Om du har förkylningssymtom ska du stanna hemma och vila. Kontakta hälso- och sjukvården om symtomen förvärras och du inte klarar dig med den vård du kan få hemma. Förhindra att coronaviruset sprids genom att undvika närkontakter, övergå till distansarbete och tvätta händerna ofta.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag blivit smittad?

 • Du kan fylla i detta formulär på nätet: Symtombedömning för coronavirusinfektion (Omaolo).
 • Om förkylningssymtomen är lindriga (snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber) ska du stanna hemma tills du är frisk. Ring inte till rådgivningstelefonerna inom hälso- och sjukvården. På det sättet kan man säkerställa att de som är allvarligt sjuka får vård.
 • Om ditt allmäntillstånd försämras och du inte klarar dig hemma ska du kontakta din egen hälsovårdscentral eller jourmottagningen. En del kommuner har öppnat telefonlinjer som är avsedda för rådgivning gällande corona. Du kan även ringa Jourhjälpen på telefonnumret 116 117.  
 • Behandla lindriga symtom hemma på samma sätt som vid vanlig förkylning. Vila och drick tillräckligt.

Hur kan jag förhindra att coronaviruset sprids?

 • Tvätta händerna alltid då du kommer in, innan du äter, efter toalettbesök, efter att du snutit dig, hostat eller nyst och om du har vidrört samma ytor som en person som är förkyld.
 • Håll kontakt med andra huvudsakligen per telefon eller över nätet.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt. Ordna möten på distans. 
 • Undvik att resa och platser med folksamlingar. Ta dig fram till fots eller på cykel.
 • Om du återvänder från utlandet, undvik att röra dig utanför hemmet och undvik närkontakt med andra människor i 14 dygn.
 • Besök inte äldre personer och be inte far- eller morföräldrar att sköta sjuka barn.
 • Även vid alldeles lindriga förkylningssymtom ska du stanna hemma. Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i ärmen.
 • Effektivisera städningen i hemmet genom att torka av bordsytor, dörrhandtag, avbrytare, tangentbord och fjärrkontroller med universalrengöringsmedel.
 • Se till att varje familjemedlem använder en egen handhandduk och byt handdukarna minst en gång i veckan. Torka händerna på hushållspapper åtminstone i köket. Tvätta handdukarna i 60 grader. 

Hur ska jag sköta mina apoteksärenden under coronaviruspandemin?

 • Om du har förkylningssymtom ska du inte besöka apoteket så att du inte smittar andra.
 • Personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp borde tills vidare stanna hemma. 
 • Kontrollera om du kan beställa läkemedlen via nätapoteket direkt hem.
 • Vid behov, be en närstående person om hjälp. En annan person kan hämta ut dina receptbelagda läkemedel med Suomi.fi-fullmakt eller ditt FPA-kort.
 • Om det inte går att sköta ärenden på annat sätt kan du också sköta dina läkemedelsärenden per telefon. Apoteket lämnar läkemedlet i en box för att avhämtas eller skickar det hem direkt. 
 • I sista hand kan kommunen hjälpa till med införskaffandet av läkemedel. Ett ärende på apoteket kan skötas till exempel av en hemvårdare. Din kommun ger mer information om det här. 
 • Läs närmare anvisningar om att sköta apoteksärenden under coronaviruspandemin.

Var kan jag få närmare information?