Omakannassa näet hyvinvointitietosi

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid godkännandetestningen för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

  • Applikation: Omapolku
  • Beskrivning av applikationen: Omapolku är en elektronisk, personlig servicekanal på webbplatsen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn.fi). Tills vidare finns Omapolku endast på finska. De uppgifter om bland annat aktivitet och vikt som olika apparater för egenkontroll producerat och som visas på Omapolku kan medborgarna koppla även till Datalagret för egna uppgifter.
  • Uppgifter om välbefinnande: aktivitet per dag, steg per dag, vikt
  • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. Paciusgatan 25, 00290 Helsingfors. Tfn 09 4711.
  • Kontakt och respons: Terveyskylä.fi Omapolku kontakter
  • Datum: 25.10.2018

Sidan har uppdaterats 25.03.2019