Omakannassa näet hyvinvointitietosi

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid godkännandetestningen för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Applikation Beskrivning av applikationen Uppgifter om välbefinnande Applikationsleverantörens kontaktuppgifter Datum

Omapolku

terveyskyla.fi/kirjaudu

Omapolku är en elektronisk, personlig servicekanal på webbplatsen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn.fi). Tills vidare finns Omapolku endast på finska. De uppgifter om bland annat aktivitet och vikt som olika apparater för egenkontroll producerat och som visas på Omapolku kan medborgarna koppla även till Datalagret för egna uppgifter. aktivitet per dag, steg per dag, vikt Terveyskylä.fi Omapolku kontakter 25.10.2018

 

Sidan har uppdaterats 14.12.2018