Omakannassa näet hyvinvointitietosi

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid godkännandetestningen för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Applikation Beskrivning av applikationen Applikationsleverantörens kontaktuppgifter Datum

Omapolku, version: 18.4.19.1

 

Omapolku är Terveyskylä.fi:s digitala servicekanal. Integration mellan Omapolku-applikationen och Datalagret för egna uppgifter finns hos de användare som utsetts i samband med pilotförsöket. I Omapolku kan användaren ge tillstånd till överföring av uppgifter från sin egen aktivitetsmonitor till Datalagret för egna uppgifter samt läsa sina aktivitetsuppgifter.  HUS /  tuki@terveyskyla.fi 3.4.2018

 

Sidan har uppdaterats 10.07.2018