Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid samtestningen för Datalagret för egna uppgifter.

logo

 • Applikation: Omapolku
 • Hälsobyns tjänst Omalaite är ur bruk tills vidare – uppgifter om välbefinnande överförs inte till Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor. Läs mer i meddelandet.
 • Beskrivning av applikationen: Omapolku är en elektronisk, personlig servicekanal på webbplatsen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn.fi). Tills vidare finns Omapolku endast på finska. De uppgifter om bland annat aktivitet och vikt som olika apparater för egenkontroll producerat och som visas på Omapolku kan medborgarna koppla även till Datalagret för egna uppgifter.
 • Uppgifter om välbefinnande: aktivitet per dag, steg per dag, vikt
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. Paciusgatan 25, 00290 Helsingfors. Tfn 09 4711.
 • Kontakt och respons: Terveyskylä.fi Omapolku kontakter
 • Datum: 25.10.2018

logo

 • Applikation: DigitalWells
 • Beskrivning av applikationen: DigitalWells-applikationen gör det möjligt för yngre äldre som deltar i DigitalWells-programmet att lagra data i Datalagret för egna uppgifter och ta emot rapporter om sin fysiska aktivitet.
 • Uppgifter om välbefinnande: Träningsspårning och fysisk aktivitet
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Ab Oy IAMSR - Institute for Advanced Management Systems Research. Juhana Herttuan Puistokatu 21, 20100 Turku.
 • Kontakt och respons: digitalwells@digitalwells.fi
 • Datum: 16.3.2020

Sidan har uppdaterats 24.07.2020