Dataskyddsbeskrivning för kanta.fi

Dataskyddsbeskrivning för kanta.fi

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller den del av webbplatsen kanta.fi som är öppen för alla, Kanta Extranätet som är avsett för Kanta-tjänsternas kunder samt Kanta-tjänsternas Facebooksida. I dataskyddsbeskrivningen beskriver vi hur FPA i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar uppgifter om dem som använder webbplatsen kanta.fi.

Sammandrag

FPA ansvarar för produktionen och underhållet av Kanta-tjänsterna. FPA har förbundit sig att skydda integriteten hos dem som använder webbplatsen samt hos sina kunder. 

Utifrån de uppgifter som samlas in av webbplatsen kanta.fi kan FPA inte identifiera användaren personligen eftersom användarens namn, kontaktinformation eller personbeteckning inte samlas in. På Extranätet loggar användaren in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation Extranätets användarlogg berörs av registerbeskrivningen för Extranätet.

Beteendeinformation som samlats in på webbplatsen kanta.fi kombineras inte med inloggningsuppgifterna för Kanta Extranätet eller med inloggningsuppgifterna för tjänsten Mina Kanta-sidor eller med andra uppgifter som identifierar användaren personligen och som FPA eventuellt behandlar i något annat sammanhang.

I tjänsten Mina Kanta-sidor samlas det in information om antalet in- respektive utloggningar. Personliga identifikationsuppgifter om den inloggade personen samlas inte in. Det samlas inte heller in information om hur personen i fråga rör sig i tjänsten Mina Kanta-sidor eller vad han eller hon gör där. 

På den del av webbplatsen kanta.fi som är öppen för alla använder FPA och dess partner kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker (nedan gemensamt ”kakor”). Med hjälp av kakor samlas information om hur och när webbplatsen kanta.fi används. Med hjälp av den här informationen kan webbplatsen göras mer användarvänlig. 

Användaren kan själv påverka användningen av kakor med hjälp av webbläsarens inställningar eller genom att besöka FPA:s partners webbplatser. Du kan läsa mer om möjligheterna att påverka användningen av kakor i avsnitt 6-7 i dataskyddsbeskrivningen.

I dataskyddsbeskrivningen redogörs för följande:

 1. Kontaktinformation för FPA
 2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?
 3. Vilka uppgifter samlar Kanta-tjänsterna in på sociala medier?
 4. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?
 5. Hur länge lagras uppgifterna?
 6. Hur kan man påverka användningen av kakor?
 7. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?
 8. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?
 9. Hur skyddas uppgifterna?
 10. Görs det ändringar i dataskyddsbeskrivningen?

1. Kontaktinformation

Folkpensionsanstalten (FPA)
PB 450, 00101 Helsingfors eller Nordenskiöldsgatan 12, 0250 Helsingfors
telefon 020 634 11 www.kela.fi/web/sv/forvaltning

Kontaktperson:
kommunikationschef Pipsa Lotta Marjamäki, tfn 020 634 1419
fornamn.efternamn(at)fpa.fi

2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?

På webbplatsen kanta.fi används så som på många andra webbplatser kakor och andra motsvarande tekniska lösningar. En kaka är en liten textfil som sparas på användarens enhet och lagrar information om användningen av webbplatsen. 

När användaren efter att ha fått information om kakor och möjligheterna att påverka dem fortsätter att använda webbplatsen kanta.fi godkänner användaren användningen av kakor. Du kan läsa mer om möjligheterna att påverka användningen av kakor i avsnitt 6-7 i dataskyddsbeskrivningen.

Inloggning i Kanta-tjänsternas Extranät sker med Suomi.fi-identifikation. Uppgifterna om användaren baserar sig på ett SAML-meddelande, viket ger optimal säkerhet för användaren. Identifieringen baserar sig på SSL-kryptering. Identifieringstjänsten sparar endast uppgift om sessionen, inte om användaren. Beteendeinformation som samlats in med hjälp av kakorna på webbplatsen kanta.fi kan inte kombineras med innehållet i de kakor som skapas vid identifieringen. Även applikationsservern samlar in kakor för att upprätthålla användarsessionen. FPA utnyttjar inte dessa uppgifter och samlar inte in dem annars.

På kanta.fi samlas med hjälp av kakor in information om till exempel

 • hur många användare webbplatsen har
 • vilken typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
 • från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen
 • vilka enskilda sidor användarna har besökt.

Kakorna och webbplatsens servrar sparar automatiskt uppgifter om vika sidor webbplatsens användare har besökt. Uppgifterna omfattar i allmänhet användarens sidförfrågan, datum och tid för sidförfrågan, IP-adress för användarens enhet samt webbläsartyp och -språk.

Kak- och logguppgifterna är huvudsakligen i sådant format att de inte utan tilläggsuppgifter kan kopplas samman med en enskild användare. Med hjälp av kakor eller serverloggar lagras till exempel inte användarens namn, e-postadress, telefonnummer eller hemadress. FPA kan inte koppla samman de uppgifter som samlats in med hjälp av kakor med en viss person och målet är att ytterligare minska uppgifternas identifierbarhet. Som ett led i användningen av webbanalysverktyg avlägsnas till exempel siffror från användarens IP-adress så att det inte ska vara möjligt för någon att identifiera användaren personligen. 

3. Vilka uppgifter samlar Kanta-tjänsterna in på sociala medier?

På Facebook har Kanta-tjänsterna Kanta-sidorna. Facebook och FPA är gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgifter om besökare på FPA:s Facebooksidor. Närmare information om behandlingen personuppgifter hittar du i datasekretessbeskrivningen för Facebook.

Kanta-tjänsterna behandlar endast statistiska uppgifter om antalet gillningar och besök samt publikationers synlighet med Facebook-sidorna och enskilda användare kan inte identifieras med hjälp av uppgifterna. Uppgifterna om besökarna hjälper Kanta-tjänsterna att förstå vilken typ av innehåll som intresserar användarna. Med hjälp av statistiska uppgifter kan man utveckla innehållet så att det bättre svarar mot målgruppens behov.

Webbplatsen kanta.fi kan innehålla länkar även till andra utomstående webbplatser och FPA ansvarar inte för deras datasekretesspraxis. 

4. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?

Hotjar

•    Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
•    Här finns närmare information om hur Hotjar använder kakor.

Kakor används för att säkra att webbplatsen fungerar tekniskt och trygga datasäkerheten samt för analys och utveckling av webbplatsen.

Att säkra att webbplatsen fungerar tekniskt och att trygga datasäkerheten

Med hjälp av kakor kan man säkerställa att webbplatsen fungerar som avsett och att den är datasäker.

Analys och utveckling av webbplatsen

Webbanalysverktygen Google Analytics (google.com) och Piwik Pro (piwik.pro, på engelska) använder kakor för insamling av statistiska uppgifter. Uppgifterna samlas in för analys av besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för utveckling av webbplatsen.

Närmare information om FPA:s partner gällande webbplatsen kanta.fi och användningsändamål för kakor: 

Google Analytics

Piwik Pro

 • Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur Piwik Pro använder kakor (cookies) (piwik.pro)

5. Hur länge lagras uppgifterna?

Det finns kakor som används endast under en viss session tills användaren stänger webbläsaren och s.k. permanenta kakor som används från några månader till några år. Användaren kan när som helst blockera eller ta bort kakor med hjälp av webbläsarens inställningar på det sätt som beskrivs närmare i avsnitt 6.

Den information som samlas in av Google Analytics föråldras inte automatiskt. Den information som samlas in av Piwik Pro sparas vanligtvis 3 år. Det går inte att identifiera en enskild användare med hjälp av uppgifterna, utan till exempel varje besök i Piwik Pro är unikt, dvs. det går inte att kombinera en användares olika besök.

6. Hur kan man påverka användningen av kakor?

Du kan blockera och påverka behandlingen av kakor genom att besöka våra partners webbplatser.

Hotjar

Användaren kan förhindra insamlingen av uppgifter här.

Google Analytics

 • Användaren kan välja att inte låta aktiviteten på webbplatsen vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg som blockerar Google Analytics (google.com) här. Tillägget förhindrar att JavaScript-koden för Google Analytics (ga.js, analytics.js och dc.js) som körs på webbplatser delar information om besöksaktivitet med Google Analytics.

Piwik Pro

 • Användaren kan blockera insamlingen av uppgifter genom att ta i bruk Do not track-funktionen i webbläsarens inställningar. Bekanta dig med de webbläsarspecifika anvisningarna: Internet Explorer( microsoft.com), Firefox (mozilla.org) och Google Chrome (google.com).

Du kan också blockera eller ta bort kakor i webbläsarens inställningar. Observera att om du blockerar eller tar bort kakor kan det inverka på de val du tidigare gjort på ovannämnda partners webbplatser, till exempel ta bort en kaka som förbjuder riktade annonser och som sparats då du besökte partnerns webbplats. Observera också att valet endast gäller den aktuella webbläsaren, dvs. du måste göra de önskade inställningarna separat för varje webbläsare som du använder.

I Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox tas kakor bort på följande sätt: 

Google Chrome 66

 1. Öppna Google Chrome.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Under Cookies inaktivera ”Tillåt att webbplatser sparar och läser data i cookies.”

Internet Explorer 11

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på kugghjulsknappen (Verktyg) och välj sedan Internetalternativ.
 3. Välj fliken Sekretess och klicka på Avancerat.
 4. Markera alternativet Blockera under ”Cookies från första part”. Avmarkera också alternativet ”Tillåt alltid sessionscookies”.
 5. Välj sedan OK.

Mozilla Firefox 52

 1. Öppna Firefox.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Välj Sekretess.
 4. Välj rullgardinsmenyn ”Firefox kommer att” under Historik.
 5. Välj ”Inte spara någon historik” i rullgardinsmenyn.
 6. Stäng sidan för inställningar.

Kakorna kan när som helst tas i bruk på nytt.

Borttagning av kakor försvårar inte användningen av webbplatsen kanta.fi.

Däremot är det nödvändigt att ha kakor aktiverade för att kunna logga in på Extranätet. Kakorna i samband med Extranätet är nödvändiga för tjänstens tekniska funktion. 

7. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?

Utöver rätten att få information om behandlingen av personuppgifter har användaren enligt dataskyddslagstiftningen även rätt att

 • granska de personuppgifter som finns sparade om honom eller henne  
 • få uppgifter korrigerade
 • få uppgifter raderade och att bli glömd
 • begränsa behandlingen av uppgifter
 • begära att uppgifter som behandlas automatiskt med stöd av samtycke eller avtal överförs från ett system till ett annat
 • motsätta sig behandlingen av uppgifter.

I princip kräver tillgodoseendet av ovannämnda rättigheter att FPA kan identifiera användaren personligen. FPA kan inte tillgodose rättigheterna utan att användaren lämnar ytterligare uppgifter med vilka användaren och de uppgifter som gäller honom eller henne kan identifieras.

I första hand kan användaren påverka behandlingen av uppgifter på ovannämnda sätt genom att blockera kakor i webbläsarens inställningar eller besöka webbplatserna för de partner som anlitats. FPA kan kontaktas per telefon, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom ett personligt besök på något av FPA:s serviceställen. Kontaktinformation finns i avsnitt 1. Användaren kan också lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten (tietosuoja.fi).

8. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?

FPA anlitar pålitliga partner. De serviceproducenter som FPA anlitar (såsom mediebyråer) kan ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med användningen av webbplatsen kanta.fi. Serviceproducenterna får använda de här uppgifterna endast för FPA:s ändamål. I det här sammanhanget kan FPA överföra de uppgifter som FPA behandlat utanför EU- och EES-området i enlighet med gällande lagstiftning.

FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Hur skyddas uppgifterna?

Vid FPA iakttas datasäkerheten och skyddet av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Datasäkerheten och tillgången till personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer lagen. 

Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter.

Uppgifter som samlats in via kakor behandlas också av FPA:s utomstående partner i enlighet med separata avtal. FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att datasäkerheten sköts på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter.

10. Görs det ändringar i dataskyddsbeskrivningen?

FPA kan göra ändringar i dataskyddsbeskrivningen när det är motiverat, till exempel om syftet med behandlingen av uppgifter ändras eller om myndighetsrekommendationerna eller lagstiftningen ändras. Om ändringar informeras på webbplatsen kanta.fi.

Dataskyddsbeskrivningen för kanta.fi enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har publicerats 26.8.2019.  

Sidan har uppdaterats 24.03.2020