Exempelcase

Exempelcase

Esimerkkejä nuorista asioimassa terveydenhuollossa ja Omakannassa.

Siri i skolhälsovården

Siri som går på nionde klassen och är 16 år har sällskapat med Leo som går på en parallellklass. Siri besöker skolhälsovårdarens mottagning för att prata om prevention. 

Hälsovårdaren bedömer att Siri själv kan besluta om sin prevention. Då kan Siri välja om uppgifterna om besöket som gällde prevention kan ses av hennes föräldrar på Mina Kanta-sidor. Efter att ha funderat på saken önskar Siri att uppgifterna om besöket inte visas för föräldrarna.

Siri lider av astma för vilken hon har mediciner. Trots detta får hon ett astmaanfall på skolans motionstimme. På grund av anfallet går Siri till läkarmottagningen inom skolhälsovården och situationen lugnar ner sig. Läkaren bedömer att Siri även i detta fall är kapabel att själv fatta beslut om vården. 

Siri kan alltså bestämma, om uppgifterna visas för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidor. Eftersom föräldrarna alltid har varit med på kontrollbesöken som gäller vården av astma beslutar Siri att också hennes föräldrar kan se uppgifterna om besöket och de recept på astmaläkemedel som läkaren förnyat. 

Ottos tandreglering

10-åriga Otto bor hos sin moster som är hans vårdnadshavare. För Otto påbörjas en tandreglering som planeras ta flera år. Otto går ensam under skoldagen till sitt första tandregleringsbesök på en närliggande tandklinik. 

Tandläkaren bedömer att Ottos vårdnadshavare måste få veta om vårdplanen och att Otto inte kan bestämma om en långvarig vård ensam. Därför ringer man från tandkliniken till mostern och berättar om den uppgjorda vårdplanen. Därtill visas uppgifterna om Ottos tandreglering på vårdnadshavarens Mina Kanta-sidor.

Kalles och Linneas vaccinationer

I Finland kallas alla femte- och sjätteklassare till en HPV- eller papillomvirusvaccination. Femteklassarna Kalle och hans kusin Linnea bor på olika orter. Båda har fått vaccinationen inom skolhälsovården vid en hälsoundersökning på femte klassen i en förälders närvaro. Ändå är det bara Kalles föräldrar som ser vaccinationsuppgiften på Mina Kanta-sidor. 

En ny praxis där vårdnadshavaren kan se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor införs stegvis på olika orter och vårdenheter. Därför kan Linneas föräldrar inte se uppgifterna om hennes vaccinationer på Mina Kanta-sidor. För Kalle och Linnea själv visas uppgiften om vaccinationer på Mina Kanta-sidor.

Sidan har uppdaterats 1.10.2020