Förnyelse av recept

Förnyelse av recept

Du kan begära att få ett recept förnyat när läkemedel har tagits ut på receptet.

Om receptet är i kraft två år kan det förnyas inom 28 månader efter förskrivningsdatum.  Andra recept kan förnyas inom 16 månader. 

Du kan begära att få ett recept förnyat 

  • inom hälso- och sjukvården i samband med ett besök eller genom att ringa
  • på apoteket i samband med ett besök 
  • på Mina Kanta-sidor.

Förnyelse av recept via Mina Kanta-sidor

Via Mina Kanta-sidor kan också vårdnadshavaren begära att få sina barns recept förnyade så länge barnen är under 10 år.

Recept förnyas i första hand av din egen behandlande hälso- och sjukvårdsenhet, som du har besökt tidigare. Ett recept förnyas inom 8 dygn. Om förnyelsebegäran inte behandlas inom den tiden föråldras den. 

Ett recept förnyas inom 8 dygn. Om förnyelsebegäran inte behandlas inom den tiden föråldras den. Du kan se läget för begäran om receptförnyelse på Mina Kanta-sidor. För att få veta om receptet kunde förnyas kan du kontakta hälso- och sjukvårdsenheten per telefon eller gå till apoteket. Om ett recept inte kan förnyas av orsakar som har att göra med vården meddelar hälso- och sjukvården detta.

Det går inte att begära förnyelse av ett finländskt recept på ett apotek i ett annat europeiskt land.

Sidan har uppdaterats 26.06.2020