Kalles och Linneas vaccinationer

Kolme nuorta kävelee ulkona

Kalles och Linneas vaccinationer

Femteklassarna Kalle och Linnea får en HPV-vaccination.

I Finland kallas alla femte- och sjätteklassare till en HPV- eller papillomvirusvaccination. Femteklassarna Kalle och hans kusin Linnea bor på olika orter. Båda har fått vaccinationen inom skolhälsovården vid en hälsoundersökning på femte klassen i en förälders närvaro. Ändå är det bara Kalles föräldrar som ser vaccinationsuppgiften i MittKanta. 

En ny praxis där vårdnadshavaren kan se barnets uppgifter i MittKanta införs stegvis på olika orter och vårdenheter. Därför kan Linneas föräldrar inte se uppgifterna om hennes vaccinationer i MittKanta. För Kalle och Linnea själv visas uppgiften om vaccinationer i MittKanta.

Sidan har uppdaterats 8.3.2023