Innehållspresentatör

Klientdataarkivet för socialvården är den nyaste Kanta-tjänsten

Meddelande - Medborgare Skrivet 02.05.2018 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna utvidgas till socialvården. Först ut att ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården är Vasa stad. Ibruktagandet i Vasa sker successivt, och användningen av klientdataarkivet började med barnskyddshandlingar.

”I Vasa har vi en stark motivation att vara föregångare och skapa nytt. Vi har konstaterat att det bästa sättet att få stöd och påverka hur ibruktagandet sker är att vara pilotorganisation”, säger Jussi Björninen som är chef för Service för barn och familjer i Vasa. Björninen anser att ibruktagandet av Kanta-tjänsterna också är ett bra stöd för det kvalitetsarbete man inlett inom organisationen.

Klienten får enhetligare service

För medborgarna blir det lättare att sköta socialserviceärenden, när ärendena sköts på ett enhetligt sätt vid olika verksamhetsställen. Klientens dataskydd förbättras också, eftersom användningen av klientuppgifter följs, styrs och övervakas i högre grad än tidigare. Dessutom kan medborgarna från och med 2020 se sina egna uppgifter via Mina Kanta-sidor.

För yrkespersonalen börjar Kanta-tjänsternas fördelar synas efter hand. Klientuppgifterna blir enhetligare och det bir lättare att använda dem på ett informationssäkert och ändamålsenligt sätt. Dokumentationsrutinerna förenhetligas också och tillgången till klientuppgifter förbättras märkbart även över organisationsgränserna. Därmed har ibruktagandet av Kanta-tjänsterna också betydelse för den regionala jämlikheten.

Ibruktagandet av arkivet skapar förutsättningar för tätare samarbete inom social- och hälsovården

Att Kanta-tjänsterna omfattar hela social- och hälsovården underlättar både det praktiska samarbetet mellan yrkespersonalen och det övergripande stödet till klienten. Kanta-tjänsterna för socialvården har byggts upp långsiktigt. Nu har socialvården lyfts upp jämsides med hälso- och sjukvården.
”Kanta-tjänsterna är en central del i digitaliseringen av social- och hälsovården”, säger utvecklingschef Maarit Rötsä. ”Tillsammans med FPA har vi byggt upp en enhetlig informationshelhet för social- och hälsovården. Nu kan klient- och patientuppgifter lagras och användas var som helst i landet via den centraliserade tjänsten”, understryker Rötsä.

Mer information:

Maarit Rötsä
utvecklingschef, THL
Tfn 029 524 7276
etunimi.sukunimi@thl.fi

Jussi Björninen
serviceområdeschef, Vasa stad
Tfn 06 325 2332
etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Klientdataarkivet för socialvården tas i bruk. Se presentationsvideo (längd 1:24 min).