Innehållspresentatör

Den senaste Kanta-tjänsten är klar: Nu går det att göra upp elektroniska recept med Kelain

Kelain är FPAs webbaserade recepttjänst, som gör det möjligt att göra upp och hantera elektroniska recept. Tjänsten är avsedd för läkare och tandläkare som inte använder något patientdatasystem eller någon annan motsvarande tjänst för att göra upp elektroniska recept. I den första fasen är Kelain avsedd för läkares och tandläkares privata bruk och för självständiga yrkesutövare.

FPA har utvecklat den nya tjänsten i samarbete med SHM, THL och Läkarförbundet. Såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga tjänsten har utvecklats så att de ska vara så användarvänliga som möjligt. Kelain är ett certifierat system, som uppfyller strikta krav på funktionalitet och informationssäkerhet.

Ett utmärkt alternativ då elektroniska recept blir obligatoriska vid årsskiftet

Elektroniska recept blir obligatoriska 1.1.2017. Efter detta kan pappers- och telefonrecept användas endast vid störningar och i undantagssituationer.

Redan nu är över 90 % av alla recept som görs upp är elektroniska. En del läkare saknar dock de datasystem som behövs för att göra upp elektroniska recept. Kelain är lösningen på denna situation.

Det är lätt att ta i bruk och använda tjänsten

Man får tillträde till tjänsten genom att logga in på adressen www.kelain.fi. Tillträde kräver yrkeskort för läkare eller tandläkare.

Sini Palo, kundrelationsansvarig för Kelain, berättar hur enkelt det är att använda tjänsten:

– När vi byggde upp Kelain-tjänsten fick vi värdefull sakkunnighjälp av läkarna. Sålunda har vi gjort det så enkelt som möjligt att använda tjänsten. Detaljerade anvisningar om både hur man tar i bruk och hur man använder tjänsten liksom om störningar finns i tjänsten eller på Kelains webbplats.

– Läkare och tandläkare som inte är anställda hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster eller självständiga yrkesutövare när de gör upp elektroniska recept kan ta i bruk Kelain-tjänsten genom att registrera sig som användare av tjänsten.

– Självständiga yrkesutövare kan registrera sig som användare av Kelain-tjänsten efter att de först anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Närmare anvisningar om hur man ansluter sig till Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen kanta.fi.

Beslut om avgifterna för Kelain fattas årligen genom SHM:s förordning

I år är Kelain avgiftsfri för alla, men självständiga yrkesutövare ska betala en avgift per recept för användning av Kanta-tjänsterna oberoende av med vilket system recepten görs upp. Under tiden 1.7–31.12.2016 kostar varje elektroniskt recept som görs upp inom den privata hälso- och sjukvården 0,32 €.

Under 2017 är användningen av Kelain avgiftsfri när en läkare gör upp ett elektroniskt recept med stöd av sin yrkesrättighet utan intäktsmodell. Praktiska exempel på sådana läkare är pensionerade läkare, läkare som är verksamma i förvaltningsuppdrag eller som annars tillfälligt gör upp recept utanför sitt egentliga arbete.

År 2017 är användningen avgiftsbelagd då läkaren är verksam som självständig yrkesutövare eller inom ett läkarföretag. Avgifterna är av samma storleksklass som priserna för motsvarande tjänster som redan finns på marknaden, och de fastställs genom förordning. Dessutom tillkommer en avgift per recept.

För mer information kontakta

Kundrelationsansvarig Sini Palo
FPA, Kanta-tjänsterna
sini.palo@kela.fi
tfn 020 634 0092

Kommunikationsspecialist Pirjo Ikävalko

Kela, Kanta-tjänsterna

pirjo.ikavalko@kela.fi

tfn  020 634 2743

 

Projektansvarig Harri Nurmi
Institutet för hälsa och välfärd
Informationstjänster, Enheten för styrning av den operativa verksamheten
harri.nurmi2@thl.fi
tfn 029 524 7355

Läs mer om Kelain