Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

08/09/2021, Meddelande

Finland förbereder utfärdandet av EU:s coronavaccinationsintyg också för personer som vaccinerats i andra länder

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten börjar bereda det tekniska genomförandet och en verksamhetsmodell med hjälp av vilka man i Finland kan bevilja EU:s coronavaccinationsintyg till personer som har vaccinerats i länder utanför EU med de covid-19-vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt.

02/09/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Aktuellt om EU:s coronaintyg och hälso- och sjukvårdens verksamhetsmodeller

Det finns brister i tillgängligheten för EU:s coronaintyg på MinaKanta-sidor och dessa kan hälso- och sjukvården eller patientdatasystemets leverantör korrigera. Intyg har inte skapats på grund av felaktiga eller bristfälliga registreringar. Coronaintyget skapas redan för 99 % av dem som fått coronavaccination i och med kvalitetsförbättring och korrigeringar i efterhand av registreringen. Även i fortsättningen är det mycket viktigt att registrera uppgifterna korrekt med en gång. Också testintyg skapas för över 93 % av de utförda testen.

26/08/2021, Meddelande

SHM: Tillhandahållare av socialvårdstjänster blir skyldiga att ansluta sig till Kanta-tjänsterna – den nya kunduppgiftslagen träder i kraft den 1 november 2021

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, har godkänts. Lagen träder i kraft den 1 november 2021. Genom den nya lagen upphävs den gällande lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Samtidigt har det gjorts ändringar också i lagen om elektroniska recept och vissa andra lagar.

27/07/2021, Meddelande - Medborgare

I juli har 420 400 personer hämtat EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor

De flesta finländare får sitt coronaintyg smidigt från Mina Kanta-sidor. Så sent som i förra veckan kunde en del av friskintygen inte skapas, men i och med tekniska uppdateringar har läget blivit betydligt bättre. I juli har totalt 420 400 personer hämtat EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor.

23/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Resultat av Recept-tjänstens utredningsbegäran: dataskyddsarbetet behöver extra satsningar

Organisationernas dataskyddsansvariga har mycket lite tid att genomföra sina uppgifter. Det finns mycket att utveckla i hur man ger anvisningar och efterföljer hanteringen av uppgifter, och dessutom borde situationen för uppföljning och övervakning förbättras. En berömvärd andel av de som svarat inom alla sektorer har utarbetat en egenkontrollplan för dataskydd, datasäkerhet och användning av datasystem, framgår av resultaten av Recept-tjänstens utredningsbegäran.

22/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Kunduppgiftslagen godkändes – inväntar statsrådets behandling och presidentens stadfästelse

Social- och hälsovårdsministeriet har förberett lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Riksdagen inledde sin behandling av lagförslaget i november 2020 och det godkändes med ändringar föreslagna av utskottet i riksdagen 28.5.2021. Kunduppgiftslagen påverkar behandling av klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna.

17/06/2021, Meddelande

EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

Finlands nationella coronavaccinationsintyg uppdateras så att det blir kompatibelt med EU:s vaccinationsintyg från och med den 22 juni. Detta innebär att man från och med 22 juni kan få EU:s vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna.

15/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Sidan Införande av Recepttjänsten har uppdaterats

Sidan Införande av Recepttjänsten som finns på kanta.fi:s webbplats och riktar sig till professionella inom social- och hälsovården och i apoteksbranschen har uppdaterats.

11/06/2021, Meddelande - Medborgare

Den riksomfattande medicineringslistan går framåt – strukturerad dosering införs 2022

I och med att strukturerad dosering införs i den första fasen av den riksomfattande medicineringslistan kommer det att finnas en uppdaterad receptförteckning i Kanta. Medicineringslistan är till nytta för läkemedelsanvändaren, den professionella vårdpersonalen som deltar i läkemedelsbehandlingen och för tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster.