Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

15/09/2022, Meddelande - Utvecklare

Ny information om Kanta-tjänsterna när välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten att få uppgifter införs i Nyland

Tjänstetillhandahållarna i välfärdsområdena ska samordna och schemalägga ändringar i klient- och patientinformationssystemen i samarbete med systemleverantörerna för att information om Kanta-tjänsterna ska kunna registreras så snart som möjligt när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Detta är särskilt viktigt i landskapet Nyland.

14/09/2022, Meddelande

Förstasidorna för Kanta.fi har förnyats

Förstasidorna för Kanta.fi-webbtjänsten har förnyats den 14 september. Reformen har genomförts utifrån respons från olika målgrupper och användartester.

09/09/2022, Meddelande - Vårdpersonal

Fakturering av användningsavgifter för Kanta-tjänsterna – en del av kunderna får räkningen först nästa år

Avgiften för användning av Kanta-tjänsterna faktureras i regel två gånger per år. Företag som gjort upp endast få recept eller som endast använder tjänsten Patientdataarkivet får emellertid räkningen för användning av Kanta-tjänsterna först i februari 2023. Om företaget inte har fått någon räkning i september får ni den i februari 2023.

23/06/2022, Meddelande

EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

Genom EU:s nya förordning förlängs användningen av EU:s digitala covidintyg med ett år till den 30 juni 2023. Avsikten är att garantera fri rörlighet inom EU även om coronaläget skulle bli sämre. Resenärer måste fortfarande ta reda på om det land dit de reser kräver covidintyg för att komma in i landet eller för att använda tjänster.

09/06/2022, Meddelande

Större utbud på Kanta-tjänsternas material för sekundär användning

Sedan 1.1.2021 har det varit möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna. Utbudet på material som är tillgängliga för sekundär användning, dvs. bland annat för vetenskaplig forskning breddades avsevärt våren 2022.