Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

10/03/2022, Meddelande - Utvecklare

Omfattande förbud mot utlämnande ändras i Patientdataarkivet

Vi utreder möjligheterna att inte använda en särskild blankett för omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter ur Patientdataarkivet. Också detta förbud skulle kunna anges på den nya förbudsblankett som är under utveckling.

10/03/2022, Meddelande - Vårdpersonal

Åtkomsträtt till register inom socialvården gör behandlingen av klientuppgifter som uppkommer i köpta tjänster smidigare i kommande välfärdsområden

Socialvårdshandlingar som uppkommit i situationer med köpta tjänster ska lagras i registret över det välfärdsområde som skaffat tjänsterna i Kanta-tjänsterna. Det går enkelt med hjälp av funktionen Åtkomsträtt till register. Välfärdsområdena och de privata serviceproducenterna ska ta i bruk funktionen före den 1.9.2024.

10/02/2022, Meddelande

Fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2022 har fastställts

Kanta-tjänsterna utvidgas och blir mångsidigare i takt med att kundernas behov förändras och lagstiftningen utvecklas. År 2022 kommer fokus att ligga på Mina Kanta-sidor, medicineringsuppgifter och de ibruktagningar som gäller socialvården. Vid utvecklingen av Kanta-tjänsterna beaktas de informationsbehov som social- och hälsovårdsreformen medför samt utnyttjandet av datainnehåll med tanke på sekundär användning och informationsledning.

04/02/2022, Meddelande

Coronaintygen fick nya anteckningar och giltighetstider

Reglerna för utfärdandet av coronaintyg ändrades från och med den 1 februari 2022. Ändringarna gäller intyget om tillfrisknande från covid-19 och intyget om coronavaccination. Giltighetstiden för EU:s coronavaccinationsintyg vid resor har också ändrats.

27/01/2022, Meddelande - Medborgare

Allt fler vårdnadshavare kan se sitt barns uppgifter på Mina Kanta-sidor – avtal om delad vårdnad utgör inte längre ett hinder för att sköta ärenden

Vårdnadshavare som har avtal om delad vårdnad kan nu sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för sitt barns räkning. Om någon annan person har rätt att få information om den minderåriga kan den personen nu se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor. Också i fråga om spärrmarkeringar har lättnader införts.