Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

25/03/2021, Meddelande - Medborgare

Nu går det att sköta ärenden för en annan vuxen på Mina Kanta-sidor

Mångas vardag underlättas när man kan se en annan vuxen persons hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor. För att sköta ärenden krävs Suomi.fi-fullmakt. Samma fullmakt kan också användas för att sköta ärenden via många andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården.

17/03/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Kanta-tjänsterna stöder registerförnyelsen inom socialvården

I och med den kommande förnyelsen behöver socialvårdsorganisationer inte separat lämna registeruppgifter till THL, utan uppgifterna fås direkt via Kanta-tjänsterna. Enligt planen ska insamlingen av registeruppgifter börja 2023.

15/03/2021, Meddelande - Utvecklare

Avdelningen Specifikationer på kanta.fi har förnyats

Avdelningen Specifikationer som är avsedd för systemutvecklare har fått en förnyad uppbyggnad under hösten 2020 och våren 2021. I fortsättningen finns uppdaterade specifikationer på nya undersidor ordnade efter tjänst.

18/02/2021, Meddelande - Utvecklare

Kundenkäten 2020: användarna vill delta i utvecklingen

Hösten 2020 utredde Kanta-tjänsterna hur nöjda deras organisationskunder var med bl.a. utvecklingen av Kanta-tjänsterna, kundsamarbetet och den tekniska funktionen. Organisationskunderna hade också möjlighet att ge öppen respons.

10/02/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Antalet användare av Arkivet över bildmaterial ökar

I Kanta lagras bilddiagnostiska undersökningar som uppstått i samband med patientens vård samt uppgifterna om dessa. Antalet aktörer som infört tjänsten ökar hela tiden, och detta gäller också den nytta som arkivet medför.

25/01/2021, Meddelande

Viktigt att få in uppgifterna om coronavaccinationer på Mina Kanta-sidor

Coronavaccinationerna har kommit igång och coronatestningen fortsätter i hela landet. Enligt FPA:s styrelse behövs det snabba nationella åtgärder för att medborgarna ska kunna ta del av sina uppdaterade coronarelaterade uppgifter på Mina Kanta-sidor på ett enkelt sätt. FPA har beredskap för det intensiva samarbete som detta förutsätter.

20/01/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten har skickats till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare

Med hjälp av begäran om utredning följer och övervakar FPA att dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten tillgodoses i kundorganisationerna. FPA utarbetar begäran om utredning i samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd.

15/01/2021, Meddelande - Utvecklare

Fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2021 har fastställts

Kanta utvecklas för att allt bättre uppfylla social- och hälsovårdens och medborgarnas behov. I fokusområdena för 2021 accentueras bland annat vaccinationer mot coronaviruset, den nya kunduppgiftslagen och utveckling av Mina Kanta-sidor.

28/12/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna för 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt användningsavgifterna för elektroniska recept och patientuppgiftsarkivet för 2021. Användningsavgifterna stiger något jämfört med 2020.