Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

17/05/2022, Meddelande - Utvecklare

Felaktig anteckning vid bedömning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem i recept

Värdet 4 ”det är okänt om den minderåriga är beslutsförmögen, uppgifter lämnas inte till vårdnadshavarna” vid bedömning och anteckning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem vid expediering av recept. Enligt verksamhetsmodellen kan alternativet inte rekommenderas i samband med förskrivning eller förnyande av recept på läkemedel. Patientdataarkivet ska inte innehålla alternativ som valts som utgångsvärden i anslutning till bedömningen av minderårigas beslutsförmåga. Alternativen ska i stället beaktas av den som förskriver läkemedel.

31/03/2022, Meddelande

Under 18-åriga personers vaccinationsintyg för resor föråldras inte efter grundvaccinationen

EU-vaccinationsintyg för resor ska gälla tills vidare för personer under 18 år som fått grundvaccinationen, det vill säga i allmänhet två vaccindoser. Myndiga personers vaccinationsintyg föråldras efter 270 dagar (ca 9 månader) efter det sista vaccinet i grundvaccinationen. Tills vidare begränsas inte giltighetstiden för vaccinationsintyget efter den tredje vaccindosen.

29/03/2022, Meddelande - Medborgare

Bedragare fiskar fortfarande efter bankkoder och personuppgifter i Mina Kanta-sidors namn

I Mina Kanta-sidors namn sprids fortfarande meddelanden och länkar som leder till webbplatser som upprätthålls av brottslingar. Också i FPA:s namn har bedragare fiskat efter bankkoder och personuppgifter. Det är endast tryggt att logga in på Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi och i MittFPA på adressen www.fpa.fi.

24/03/2022, Meddelande - Medborgare

Be chattbotten om råd i frågor som gäller Kanta-tjänsterna

Chattbotten Kanta-kompis ger råd i frågor som gäller Mina Kanta-sidor och andra Kanta-tjänsterna. Kanta-kompisen betjänar dygnet runt på webbplatsen kanta.fi. Chattbotten är baserad på artificiell intelligens och den utvecklas utifrån respons från användarna.