Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

10/03/2022, Meddelande - Vårdpersonal

Åtkomsträtt till register inom socialvården gör behandlingen av klientuppgifter som uppkommer i köpta tjänster smidigare i kommande välfärdsområden

Socialvårdshandlingar som uppkommit i situationer med köpta tjänster ska lagras i registret över det välfärdsområde som skaffat tjänsterna i Kanta-tjänsterna. Det går enkelt med hjälp av funktionen Åtkomsträtt till register. Välfärdsområdena och de privata serviceproducenterna ska ta i bruk funktionen före den 1.9.2024.

10/02/2022, Meddelande

Fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2022 har fastställts

Kanta-tjänsterna utvidgas och blir mångsidigare i takt med att kundernas behov förändras och lagstiftningen utvecklas. År 2022 kommer fokus att ligga på Mina Kanta-sidor, medicineringsuppgifter och de ibruktagningar som gäller socialvården. Vid utvecklingen av Kanta-tjänsterna beaktas de informationsbehov som social- och hälsovårdsreformen medför samt utnyttjandet av datainnehåll med tanke på sekundär användning och informationsledning.

04/02/2022, Meddelande

Coronaintygen fick nya anteckningar och giltighetstider

Reglerna för utfärdandet av coronaintyg ändrades från och med den 1 februari 2022. Ändringarna gäller intyget om tillfrisknande från covid-19 och intyget om coronavaccination. Giltighetstiden för EU:s coronavaccinationsintyg vid resor har också ändrats.

27/01/2022, Meddelande - Medborgare

Allt fler vårdnadshavare kan se sitt barns uppgifter på Mina Kanta-sidor – avtal om delad vårdnad utgör inte längre ett hinder för att sköta ärenden

Vårdnadshavare som har avtal om delad vårdnad kan nu sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för sitt barns räkning. Om någon annan person har rätt att få information om den minderåriga kan den personen nu se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor. Också i fråga om spärrmarkeringar har lättnader införts.