Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

23/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Resultat av Recept-tjänstens utredningsbegäran: dataskyddsarbetet behöver extra satsningar

Organisationernas dataskyddsansvariga har mycket lite tid att genomföra sina uppgifter. Det finns mycket att utveckla i hur man ger anvisningar och efterföljer hanteringen av uppgifter, och dessutom borde situationen för uppföljning och övervakning förbättras. En berömvärd andel av de som svarat inom alla sektorer har utarbetat en egenkontrollplan för dataskydd, datasäkerhet och användning av datasystem, framgår av resultaten av Recept-tjänstens utredningsbegäran.

22/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Kunduppgiftslagen godkändes – inväntar statsrådets behandling och presidentens stadfästelse

Social- och hälsovårdsministeriet har förberett lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Riksdagen inledde sin behandling av lagförslaget i november 2020 och det godkändes med ändringar föreslagna av utskottet i riksdagen 28.5.2021. Kunduppgiftslagen påverkar behandling av klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna.

17/06/2021, Meddelande

EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

Finlands nationella coronavaccinationsintyg uppdateras så att det blir kompatibelt med EU:s vaccinationsintyg från och med den 22 juni. Detta innebär att man från och med 22 juni kan få EU:s vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna.

15/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Sidan Införande av Recepttjänsten har uppdaterats

Sidan Införande av Recepttjänsten som finns på kanta.fi:s webbplats och riktar sig till professionella inom social- och hälsovården och i apoteksbranschen har uppdaterats.

11/06/2021, Meddelande - Medborgare

Den riksomfattande medicineringslistan går framåt – strukturerad dosering införs 2022

I och med att strukturerad dosering införs i den första fasen av den riksomfattande medicineringslistan kommer det att finnas en uppdaterad receptförteckning i Kanta. Medicineringslistan är till nytta för läkemedelsanvändaren, den professionella vårdpersonalen som deltar i läkemedelsbehandlingen och för tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster.

28/05/2021, Meddelande - Utvecklare

Ibruktagande av faserna 1 och 1,5 inom Medicinering i mars 2022

Faserna 1 och 1,5 inom Medicinering tas i bruk i Receptcentret och Läkemedelsdatabasen 5.3.2022. I fortsättningen levereras den nuvarande och den nya versionen av Läkemedelsdatabasen parallellt fram till utgången av 2022.