Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

13/01/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående Recepttjänsten har publicerats

I samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd utarbetar FPA en begäran om utredning angående Recepttjänsten. Den riktar sig till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare.

30/12/2019, Meddelande - Vårdpersonal

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna år 2020

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut hos tjänstetillhandahållare samt apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Avgifterna faktureras två gånger per år.

13/12/2019, Meddelande - Vårdpersonal

Vårdnadshavares möjligheter att hantera ärenden på sitt minderåriga barns vägnar utvidgas – förutsätter ändringar i social- och hälsovårdsorganisationer

Att utvidga möjligheten att uträtta ärenden på en annan persons vägnar via Mina Kanta-sidorna, från tidigare gräns under 10-åringar till att omfatta alla minderåriga, förutsätter att yrkespersonerna i patientdatasystemen registrerar ifall en minderårigs uppgifter kan utlämnas till vårdnadshavarna.

18/10/2019, Meddelande - Medborgare

Elektroniska recept utomlands - turistens checklista

Nuförtiden kan man köpa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i estniska och kroatiska apotek. Har du planerat att utnyttja tjänsten? Läs anvisningen om hur det händer helt sonika.