Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

17/06/2021, Meddelande

EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

Finlands nationella coronavaccinationsintyg uppdateras så att det blir kompatibelt med EU:s vaccinationsintyg från och med den 22 juni. Detta innebär att man från och med 22 juni kan få EU:s vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna.

15/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Sidan Införande av Recepttjänsten har uppdaterats

Sidan Införande av Recepttjänsten som finns på kanta.fi:s webbplats och riktar sig till professionella inom social- och hälsovården och i apoteksbranschen har uppdaterats.

11/06/2021, Meddelande - Medborgare

Den riksomfattande medicineringslistan går framåt – strukturerad dosering införs 2022

I och med att strukturerad dosering införs i den första fasen av den riksomfattande medicineringslistan kommer det att finnas en uppdaterad receptförteckning i Kanta. Medicineringslistan är till nytta för läkemedelsanvändaren, den professionella vårdpersonalen som deltar i läkemedelsbehandlingen och för tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster.

28/05/2021, Meddelande - Utvecklare

Ibruktagande av faserna 1 och 1,5 inom Medicinering i mars 2022

Faserna 1 och 1,5 inom Medicinering tas i bruk i Receptcentret och Läkemedelsdatabasen 5.3.2022. I fortsättningen levereras den nuvarande och den nya versionen av Läkemedelsdatabasen parallellt fram till utgången av 2022.