Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

18/01/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Den tekniska miljön för Kanta-valideringstjänsten överförs från och med februari 2017 till en molntjänst som tillhandahålls av IHE-Europe AISBL.

28/12/2016, Meddelande - Vårdpersonal

Beställ förnyade broschyrer avgiftsfritt

Vi har tryckt upp förnyade versioner på finska och svenska av broschyrerna om Mina Kanta-sidor och om Det elektroniska receptet – Patientdataarkivet.

28/09/2016, Meddelande - Vårdpersonal

Den senaste Kanta-tjänsten är klar: Nu går det att göra upp elektroniska recept med Kelain

Kelain är FPAs webbaserade recepttjänst, som gör det möjligt att göra upp och hantera elektroniska recept. Tjänsten är avsedd för läkare och tandläkare som inte använder något patientdatasystem eller någon annan motsvarande tjänst för att göra upp elektroniska recept. I den första fasen är Kelain avsedd för läkares och tandläkares privata bruk och för självständiga yrkesutövare.

14/06/2016, Meddelande

Lättare att använda Kanta.fi

Webbplatsen Kanta.fi kan nu lätt användas också med surfplatta och mobiltelefon. Sidans innehåll anpassas till den enhet som används. Också RSS-flödet har förnyats.