Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

09/11/2017, Meddelande - Medborgare

Lätt att förnya recept via Mina Kanta-sidor

Att förnya recept elektroniskt är en av de populäraste funktionerna på Mina Kanta-sidor. Dagligen görs cirka 6300 begäranden om förnyelse via Mina Kanta-sidor.

19/09/2017, Meddelande

Kanta - hela folkets databas

Kanta-tjänsterna ska utvecklas till hela folkets databas, som i framtiden inte bara innehåller hälsouppgifter utan också klientuppgifter inom socialvården. Det blir lättare att sköta ärenden när uppgifterna är tillgängliga oberoende av tid och plats. Det här kan också förbättra vårdkvaliteten.

18/08/2017, Blogg - Vårdpersonal

På väg mot fri rörlighet för patientuppgifter

I och med social- och hälsovårdsreformen kan medborgarna välja om de anlitar offentliga eller privata hälsovårdstjänster. Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv betjänar alla kunder.

04/08/2017, Meddelande

Mina Kanta-sidor är skapade för sina användare

Mina Kanta-sidor, som redan används av över två miljoner finländare, utvecklas med stor lyhördhet för kunderna. Målet är att göra Mina Kanta-sidor till en elektronisk och lättanvänd genväg till social- och hälsovårdsservicens uppgifter.

20/07/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Recept enkelt även sommartid – Kelain fungerar också i mobilen

Kelain, som är populär bland läkare för privat bruk, fungerar också i mobila Android-enheter. Recept kan göras upp via en smarttelefon eller pekplatta på adressen www.kelain.fi. Inloggningen kräver yrkeskort (certifikatkort) för läkare eller tandläkare.

18/07/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Smart att gå med i Kanta

På Mina Kanta-sidor ser medborgarna sina vårduppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och i allt större utsträckning också inom den privata. Samtidigt förbättras patientens vårdkvalitet, när patientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna kan utnyttjas vid olika vårdenheter.

11/07/2017, Meddelande - Vårdpersonal

Kanta.fi premierades på SuomiAreena som bästa mobiltjänst för hälsa och välfärd

De bästa finländska mobiltjänsterna premierades på SuomiAreena i Björneborg. I klassen för hälso- och välfärdstjänster gick segern till kanta.fi. I motiveringen säger juryn att samlandet av medborgarnas hälsouppgifter i en och samma tjänst lägger grunden för nya servicekoncept inom hälso- och sjukvården och stöder utvecklandet av dessa. Kanta.fi har en form som går bra att skala ner till mobila enheter, vilket också gör uträttandet av ärenden effektivare.

05/07/2017, Meddelande - Medborgare

Dina hälsouppgifter lagras på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor samlas uppgifter om ditt personliga hälsotillstånd från många olika källor. Mina Kanta-sidor är därför en lättillgänglig personlig hälsohistoria för de senaste åren.

31/05/2017, Meddelande

Elektroniska läkarutlåtanden och -intyg kan ge märkbar klimatnytta

Folkpensionsanstalten (FPA), Finans Finland, Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och Social- och hälsovårdsministeriet har kommit överens om att digitalisera läkarutlåtanden och -intyg. Målet är att dra ned på koldioxidavtrycket och förbättra jämställdheten. Samtidigt blir hanteringen av intygen snabbare.

02/03/2017, Meddelande - Medborgare

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.