Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

10/02/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Antalet användare av Arkivet över bildmaterial ökar

I Kanta lagras bilddiagnostiska undersökningar som uppstått i samband med patientens vård samt uppgifterna om dessa. Antalet aktörer som infört tjänsten ökar hela tiden, och detta gäller också den nytta som arkivet medför.

25/01/2021, Blogg - Systemutvecklare

Ny handbok öppnar Kanta-tjänsterna för socialvården

Socialvårdens aktörer har fått en ny elektronisk handbok till stöd för Kanta-tjänsterna. Handboken innehåller aktuell information, yrkesmässiga definitioner och anvisningar för datasystemtjänster.

25/01/2021, Meddelande

Viktigt att få in uppgifterna om coronavaccinationer på Mina Kanta-sidor

Coronavaccinationerna har kommit igång och coronatestningen fortsätter i hela landet. Enligt FPA:s styrelse behövs det snabba nationella åtgärder för att medborgarna ska kunna ta del av sina uppdaterade coronarelaterade uppgifter på Mina Kanta-sidor på ett enkelt sätt. FPA har beredskap för det intensiva samarbete som detta förutsätter.

20/01/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten har skickats till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare

Med hjälp av begäran om utredning följer och övervakar FPA att dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten tillgodoses i kundorganisationerna. FPA utarbetar begäran om utredning i samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd.