Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

23/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Resultat av Recept-tjänstens utredningsbegäran: dataskyddsarbetet behöver extra satsningar

Organisationernas dataskyddsansvariga har mycket lite tid att genomföra sina uppgifter. Det finns mycket att utveckla i hur man ger anvisningar och efterföljer hanteringen av uppgifter, och dessutom borde situationen för uppföljning och övervakning förbättras. En berömvärd andel av de som svarat inom alla sektorer har utarbetat en egenkontrollplan för dataskydd, datasäkerhet och användning av datasystem, framgår av resultaten av Recept-tjänstens utredningsbegäran.

22/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Kunduppgiftslagen godkändes – inväntar statsrådets behandling och presidentens stadfästelse

Social- och hälsovårdsministeriet har förberett lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Riksdagen inledde sin behandling av lagförslaget i november 2020 och det godkändes med ändringar föreslagna av utskottet i riksdagen 28.5.2021. Kunduppgiftslagen påverkar behandling av klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna.

21/06/2021, Blogg - Vårdpersonal

En riksomfattande medicineringslista tas i bruk om några år

En riksomfattande medicineringslista utarbetas under ledning av FPA och i samarbete med THL och Fimea. En viktig del av projektet utgörs av workshopar med små grupper i vilka experter från social- och hälsovårdsorganisationer, apotek, systemleverantörer och läkemedelsanvändare deltar.

17/06/2021, Meddelande

EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

Finlands nationella coronavaccinationsintyg uppdateras så att det blir kompatibelt med EU:s vaccinationsintyg från och med den 22 juni. Detta innebär att man från och med 22 juni kan få EU:s vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna.

15/06/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Sidan Införande av Recepttjänsten har uppdaterats

Sidan Införande av Recepttjänsten som finns på kanta.fi:s webbplats och riktar sig till professionella inom social- och hälsovården och i apoteksbranschen har uppdaterats.