Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

25/02/2019, Blogg

Mina Kanta-sidor – år 2018 i siffror

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där var och en kan se vilka uppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården om honom eller henne och hans eller hennes medicinering. Under 2018 användes Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor av över 2,1 miljoner medborgare. Det totala antalet inloggningar på Mina Kanta-sidor under fjolåret var cirka 16,8 miljoner.