Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

16/12/2019, Blogg

Uppgifter om ögonhälsa behändigt från Kanta

Via Kanta-tjänsterna kan optiker och ögonläkare utnyttja uppgifter om kundens ögonhälsa som stöd i vården. Medborgaren ser också själv lätt sina uppgifter på Mina Kanta-sidor.

13/12/2019, Meddelande - Vårdpersonal

Vårdnadshavares möjligheter att hantera ärenden på sitt minderåriga barns vägnar utvidgas – förutsätter ändringar i social- och hälsovårdsorganisationer

Att utvidga möjligheten att uträtta ärenden på en annan persons vägnar via Mina Kanta-sidorna, från tidigare gräns under 10-åringar till att omfatta alla minderåriga, förutsätter att yrkespersonerna i patientdatasystemen registrerar ifall en minderårigs uppgifter kan utlämnas till vårdnadshavarna.