Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

19/03/2019, Meddelande

Allt fler nöjda Kanta-kunder 

Kanta-tjänsterna är till nytta för både medborgarna och de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården. Detta avslöjar en kundundersökning om Kanta-tjänsterna. Sakkunskapen, kompetensen, den fungerande störningskommunikationen och det smidiga samarbetet får beröm.

25/02/2019, Blogg

Mina Kanta-sidor – år 2018 i siffror

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där var och en kan se vilka uppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården om honom eller henne och hans eller hennes medicinering. Under 2018 användes Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor av över 2,1 miljoner medborgare. Det totala antalet inloggningar på Mina Kanta-sidor under fjolåret var cirka 16,8 miljoner.