Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

18/02/2021, Meddelande - Utvecklare

Kundenkäten 2020: användarna vill delta i utvecklingen

Hösten 2020 utredde Kanta-tjänsterna hur nöjda deras organisationskunder var med bl.a. utvecklingen av Kanta-tjänsterna, kundsamarbetet och den tekniska funktionen. Organisationskunderna hade också möjlighet att ge öppen respons.