Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

14/08/2020, Coronavirus - Medborgare

Anvisningar om coronaviruset till medborgare

Om du har symtom som tyder på coronavirus kan du göra då en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen. Man kan förebygga smitta genom att sköta handhygienen och undvika närkontakt med andra människor.

06/08/2020, Meddelande - Utvecklare

Är din organisation redo för den nya kunduppgiftslagen?

Klientuppgiftslagen för social- och hälsovården förnyas våren 2021. Ministeriet uppmanar social- och hälsovårdsorganisationerna och informationssystemleverantörerna att bereda sig på ett raskt genomförande av lagen. I det första skedet gäller det att förbereda sig för förändringarna i utlämnande av uppgifter.

06/07/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Konceptet med informationshantering inom läkemedelsbehandlingen har publicerats

Utvecklingen av den riksomfattande läkemedelslistan framskrider. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat ett koncept för informationshantering inom läkemedelsbehandlingen som beskriver målbilden, förutsättningarna och utvecklingsvägen för registrering och användning av läkemedelsbehandlingsuppgifter.

17/06/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående Recepttjänsten 2020: Social- och hälsovården och apoteken måste ha rutiner för att upptäcka personuppgiftsincidenter

Det är nödvändigt att uppdatera anvisningarna och rutinerna när man misstänker eller upptäcker en informationssäkerhetsincident. Med hjälp av en riskförteckning som erhållits med hjälp av konsekvensbedömning kan man konkret upptäcka vad som behöver förbättras. Det är organisationens lednings sak att besluta om tillräckliga åtgärder i samband med riskhanteringen.