Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

10/10/2020, Störningsmeddelande - Medborgare

Störningen i Patientdataarkivet har upphört 10.10.2020

Störningen i Patientdataarkivet har upphört. Störningen började 10.10.2020 klockan 08.25 och upphörde 10.10.2020 klockan 09.58. Till följd av störningen var tjänsten långsam. Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakade. FPA:s Kanta-tjänster tekninentuki@kanta.fi

06/10/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Lagringen av covid-19-laboratorieresultat i Kanta bör förbättras 

Det är av avgörande vikt att snabbt reda ut misstankarna om covid-19-smitta. Hälso- och sjukvården bör tillsammans med myndigheterna göra sitt bästa för att situationen i Finland ska vara under kontroll så väl som möjligt. För att detta ska vara möjligt behövs aktuell information. Att lagra information som producerats inom hälso- och sjukvården i Kanta-tjänsterna gynnar alla. 

06/10/2020, Meddelande

Du kan spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor

I Finland är varje människa en organdonator såvida han eller hon inte särskilt har förbjudit det. Man försöker ändå utreda donatorns egen vilja. Man kan spara sin donationsvilja på Mina Kanta-sidor.