Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt om coronavirus

18/05/2020, Aktuellt om coronavirus - Professionella

Coronainformation för professionella

På den här sidan hittar du samlad information om THL:s och andra myndigheters anvisningar till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. På sidan finns anvisningar bl.a. om åtgärder vid behandling och bekämpning av coronavirusinfektion samt anvisningar för patientdokumentationer.