Anmälan till införande

Anmälan till införande

På den här sidan finns information om anmälan till införandet av Kanta-tjänster samt anmälningsblanketter.

När tjänstetillhandahållaren inom social- och hälsovården eller sjukhusapoteket har fattat beslut om tidpunkten för införande av en Kanta-tjänst eller funktion, ska denna

Anmälan är öppen hela tiden, så tjänstetillhandahållarna eller sjukhusapoteken kan anmäla sig till införande vid den tidpunkt som de anser lämplig. På anmälningsblanketterna uppräknas de Kanta-tjänster och funktionsutvidgningar som är möjliga att införa vid tidpunkten.

Kontrollera att du anmäler dig med rätt blankett. Det finns skilda blanketter för anmälan till införande

  • för tjänstetillhandahållare som inför de tre kärntjänsterna (Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården och Recepttjänsten)
  • för tjänstetillhandahållare som utvidgar användningen.

Aktuellt att införa en Kanta-kärntjänst?

Använd den här anmälningsblanketten om det är aktuellt att införa Recepttjänsten, Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Aktuellt att utvidga användningen av Kanta-tjänsten?

Använd den här anmälningsblanketten om det är aktuellt att utvidga användningen av Kanta-tjänsten med tilläggstjänster eller funktioner.

Vilka ska anmäla sig till införande?

Tjänstetillhandahållare eller sjukhusapotek ska anmäla sig till införande om de

  • inför någon av Kanta-tjänsternas kärntjänster
  • utvidgar användningen av Kanta-tjänsten med en tilläggstjänst eller funktion eller med nytt informationsinnehåll
  • utvidgar användningen av tjänsten i betydande grad, t.ex. så att informationssystemprofilen förändras (gäller endast socialvården).

Tjänstetillhandahållare eller apotek som utvidgar användningen av Patientdataarkivet eller Recepttjänsten behöver inte anmäla sig till införande om de får allt stöd vid införandet från sin systemleverantör. Läs mer på sidan Anvisningar om utvidgning av användningen.

Sidan har uppdaterats 30.12.2021