Anmälan till införande

Anmälan till införande

Införandet av Kanta-tjänster sker i etapper. Alla som anmält sig till införande erbjuds stöd och handledning.

Införandet av Kanta-tjänster sker i perioder för vilka tidsplaner satts upp på riksnivå. Införandeperioderna är tre varje år. För varje period specificeras vilka Kanta-tjänster och funktioner som kan införas vid perioden i fråga.

Införandeperioderna för hälso- och sjukvården resp. socialvården har enhetliga tidsplaner. För deltagarna i varje införandeperiod ordnas stöd och handledning på riksnivå.

Organisationen kan inleda användning för produktion i vilket skede som helst av införandeperioden, bara den först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion.

Anmälan till införandeperioden

När en organisation fattat beslut om tidpunkten för införande av Kanta-tjänster anmäler den sig till önskad införandeperiod. De tjänster och funktioner som kan införas under perioden räknas upp på anmälningsblanketten.

En organisation ska anmäla sig när den

 • tar i bruk Kanta-tjänster för första gången
 • utvidgar användningen till en ny tjänst eller funktion
 • utvidgar användningen av en tjänst i betydande grad, t.ex. så att informationssystemprofilen förändras (gäller endast socialvården).

Inför er organisation en tjänst för första gången?

Organisationer som inför en Kanta-tjänst för första gången kan för närvarande anmäla sig till införandeperiod 1/2022. Anmälningstiden går ut 31.5.2021 kl. 16.00.

Utvidgar er organisation användningen?

Organisationer som utvidgar användningen kan för närvarande anmäla sig till införandeperioderna 3/2021 och 1/2022.
 
Anmälningstiden till period 3/2021 går ut 31.3.2021 kl. 16.00.

Anmälningstiden till period 1/2022 går ut 30.9.2021 kl. 16.00.

Tidsplan för införanden under 2021

Tidsplan för införanden av Kanta-tjänster och funktioner under 2021

 • Införandeperiod 1/2021: januari–april. Anmälningstiden har gått ut.
 • Införandeperiod 2/2021: maj–augusti. Anmälningstiden har gått ut.
 • Införandeperiod 3/2021: september–december. Anmälningstiden för organisationer som inför en ny tjänst har gått ut. Organisationer som utvidgar användningen kan anmäla sig till perioden fram till 31.3.2021 kl. 16.00.

Mer information om tidsplanerna och stödmötena för införanden finns på sidan Införanden under 2021.

Tidsplan för införanden under 2022

Tidsplan för införanden av Kanta-tjänster och funktioner under 2022

 • Införandeperiod 1/2022: januari–april. Anmälan pågår fram till 31.5.2021.
 • Införandeperiod 2/2022: maj–augusti. Anmälan 1.6–31.10.2021.
 • Införandeperiod 3/2022: september–december. Anmälan 1.11.2021–31.1.2022.

Mer information om tidsplanerna och stödmötena för införanden finns på sidan Införanden under 2022.

Kanta-tjänster och funktioner som kan införas

Nya Kanta-tjänster:

 • Patientdataarkivet (inbegripet Mun- och tandvård)
 • Recepttjänsten
 • Klientdataarkivet för socialvården

Funktioner som kan utvidgas:

 • Mun- och tandvård
 • Skötsel av ärenden för minderåriga
 • Utnyttjande av sammanställningar av centrala hälsouppgifter
 • Arkivet över bildmaterial (radiologi och EKG)
 • Fullmakt för köpta tjänster 1.0 och 2.0
 • Intyg och utlåtanden
 • Arkivet över gamla patientuppgifter
 • Remisser och svar i vården
 • Hälso- och vårdplan
 • Klientdataarkivet för socialvården

Sidan har uppdaterats 23.02.2021

Undersidor för delen Anmälan till införande