Anmälan till införande

Anmälan till införande

Införandet av Kanta-tjänster sker i etapper. Alla som anmält sig till införande erbjuds stöd och handledning.

Införandet av Kanta-tjänster sker i perioder för vilka tidsplaner satts upp på riksnivå. Införandeperioderna är tre varje år. Införandeperioderna för hälso- och sjukvården resp. socialvården har enhetliga tidsplaner. För deltagarna i varje införandeperiod ordnas stöd och handledning på riksnivå.

Anmälan till en införandeperiod

​​När en social- och hälsovårdsaktör har fattat beslut om tidpunkten för införande av en Kanta-tjänst eller funktion, ska aktören

För varje period specificeras vilka Kanta-tjänster och funktioner som kan införas vid perioden i fråga. De räknas upp på anmälningsblanketten.

Inför er organisation en tjänst för första gången?

Social- och hälsovårdsaktörer som inför en Kanta-tjänst för första gången kan för närvarande anmäla sig till införandeperiod 2/2022. Anmälningstiden går ut 31.5.2021 kl. 16.00.
 

Utvidgar er organisation användningen?

Social- och hälsovårdsaktörer som utvidgar användningen kan för närvarande anmäla sig till införandeperiod 2/2022. Anmälningstiden går ut 30.11.2021 kl. 16.00.

Tidsplan för införanden under 2021

Tidsplan för införanden av Kanta-tjänster och funktioner under 2021

 • Införandeperiod 1/2021: januari–april. Anmälningstiden har gått ut.
 • Införandeperiod 2/2021: maj–augusti. Anmälningstiden har gått ut.
 • Införandeperiod 3/2021: september–december. Anmälningstiden har gått ut.

Mer information om tidsplanerna och stödmötena för införanden finns på sidan Införanden under 2021.

Tidsplan för införanden under 2022

Tidsplan för införanden av Kanta-tjänster och funktioner under 2022

 • Införandeperiod 1/2022: januari–april. Anmälningstiden för organisationer som inför en ny tjänst har gått ut. Organisationer som utvidgar användningen kan anmäla sig till perioden fram till 30.9.2021 kl. 16.00.
 • Införandeperiod 2/2022: maj–augusti. Anmälan pågår fram till 31.10.2021.
 • Införandeperiod 3/2022: september–december. Anmälan 1.11.2021–31.1.2022.

Mer information om tidsplanerna och stödmötena för införanden finns på sidan Införanden under 2022.

Kanta-tjänster och funktioner som kan införas

Nya Kanta-tjänster:

 • Patientdataarkivet (inbegripet Mun- och tandvård)
 • Recepttjänsten
 • Klientdataarkivet för socialvården

Funktioner som kan utvidgas:

 • Mun- och tandvård
 • Skötsel av ärenden för minderåriga
 • Utnyttjande av sammanställningar av centrala hälsouppgifter
 • Arkivet över bildmaterial (radiologi och EKG)
 • Fullmakt för köpta tjänster 1.0 och 2.0
 • Intyg och utlåtanden
 • Arkivet över gamla patientuppgifter
 • Remisser och svar i vården
 • Hälso- och vårdplan
 • Klientdataarkivet för socialvården
Sidan har uppdaterats 05.10.2021

Undersidor för delen Anmälan till införande