Anmälan till införande

Anmälan till införande

Införandet av Kanta-tjänster sker i etapper. Alla som anmält sig till införande erbjuds stöd och handledning.

Införandet av Kanta-tjänsterna förnyas för hälso- och sjukvårdstjänsternas del. Hädanefter införs tjänsterna i perioder, den första perioden är 1/2021. I fortsättningen ordnas tre införandeperioder per år. För varje period specificeras vilka Kanta-tjänster och funktioner som kan införas vid perioden i fråga.

När en organisation fattat beslut om tidpunkten för införande av Kanta-tjänster anmäler sig organisationen till önskad införandeperiod med anmälningsblanketten. Organisationen kan anmäla sig till en period när den börjar använda Kanta-tjänster för första gången eller inför en ny tjänst eller funktion. För deltagarna i varje införandeperiod ordnas stöd och handledning på riksnivå.

Den första införandeperioden gäller införanden av Patientdataarkivet, Recepttjänsten och Klientdataarkivet för socialvården, där användning för produktion inleds vid ingången av 2021. Införandeperioden 1/2021 omfattar inte alla Kanta-tjänster och funktioner.

Tills vidare kan införandena av de här Kanta-tjänsterna och funktionerna planeras och genomföras på samma sätt som hittills, och organisationen behöver inte anmäla sig till införandet. Anmälan behövs inte heller om organisationen har planerat att börja använda tjänsten eller funktionen för produktion under 2020. Höstens förberedande möte och verksamhetsmodellutbildningar är öppna för alla aktörer.

Tidsschema för införandeperioderna och stöd med handledning

Kanta-tjänsterna och funktionerna införs i införandeperioder som är schemalagda på riksnivå.

 • Period 01/2021 införanden: januari-april 2021
 • Period 02/2021 införanden: maj-augusti 2021
 • Period 03/2021 införanden: september-december 2021

Införandeperiod 1/2021 är en försöksperiod:

 • Sista anmälningsdag 31.8.2020
 • FPA ordnar ett förberedande möte i augusti-september 2020
 • FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildning hösten 2020
 • Användning för produktion inleds i januari-april 2021

Införandeperiod 2/2021

 • Sista anmälningsdag 30.11.2020 kl. 16.00
 • FPA ordnar ett förberedande möte i december 2020
 • FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildning i januari 2021
 • Användning för produktion inleds i maj-august 2021 

Kanta-tjänster och funktioner som kan införas vid införandeperiod 2/2021.

Kanta-tjänster:

 • Patientdataarkivet
 • Recepttjänsten
 • Mun- och tandvård (nya införanden och utvidgning av användningen).

Funktioner:

 • Skötsel av ärenden för minderåriga
 • Centrala hälsouppgifter
 • Arkivering av bildmaterial (endast radiologiskt informationsinnehåll)
 • Fullmakt för köpta tjänster
 • Arkivering av intyg och utlåtanden
 • Förmedling av intyg och utlåtanden (FPA)
 • Arkivering av gamla patientuppgifter
 • Hälso- och vårdplan
 • Remiss och vårderespons.

Införandena av Klientdataarkivet för socialvården fortsätter tills vidare enligt den nuvarande modellen.

Mer information om de Kanta-tjänster som kan införas finns på sidan Införandefasen.

Anmälan till införandeperioden 2/2021

Anmälan till införandeperiod 2/2021 pågår. Sista anmälningsdag är 30.11.2020 kl. 16.00.

Sidan har uppdaterats 14.10.2020