Utvecklingen av användningen av MittKanta

Utvecklingen av användningen av MittKanta

MittKanta har varit i finländarnas bruk sedan 2010. Största delen av finländarna använder MittKanta, där man kan se sina egna uppgifter dygnet runt. Antalet användare av MittKanta har ökat under flera år.

Under 2022 användes MittKanta av 3,5 miljoner personer. Totalt användes MittKanta 37 miljoner gånger. Varje månad använder mer än en miljon olika personer MittKanta. I genomsnitt görs månatligen totalt 3 miljoner inloggningar i MittKanta. År 2021 använde finländarna tjänsten rekordmycket, eftersom coronaintygen laddades ned från MittKanta.

Figur 1 visar hur antalet användare av MittKanta har utvecklats under de senaste 5 åren. Figur 2 visar hur antalet användare har utvecklats under de senaste 12 månaderna och figur 3 hur inloggningar i MittKanta har utvecklats.

Figur 1: Antalet användare av MittKanta ökade fram till 2021, varefter antalet användare av tjänsten minskade något. Ökningen var kraftigast 2020 och 2021.
Figur 2: Antalet användare av MittKanta varierar från månad till månad. Antalet användare av MittKanta är minst under sommaren, särskilt i juli. Antalet användare är som störst i slutet av vintern före april, varefter antalet användare minskar avsevärt.
Figur 3: Antalet inloggningar i MittKanta varierar från månad till månad. Antalet inloggningar är minst under sommaren, särskilt i juli. Antalet inloggningar är som störst i slutet av vintern före april, varefter antalet inloggningar minskar avsevärt.
​​​​​​Figur 4 illustrerar utnyttjandegraden för MittKanta efter kommun 2022. Bild 5 visar användningsgraden för MittKanta efter välfärdsområde. Ju mörkare färgen för, desto mer används MittKanta.

Av figurerna framgår att MittKanta används mest i stora städer, Södra Finland och Lappland. Tjänsten används minst i Kajanaland, Mellersta Finland, Österbotten och Åland. Den offentliga hälso- och sjukvården på Åland använder endast det elektroniska receptet, inga andra Kanta-tjänster tillsvidare.

Figur 4: MittKanta används mest i stora städer, Södra Finland och Lappland. Tjänsten används minst i Kajanaland, Mellersta Finland och Österbotten..
Figur 5: Inom de flesta välfärdsområdena används MittKanta av 60–70 procent av invånarna. Inom Södra Österbottens, Kajanalands och Österbottens välfärdsområde används MittKanta av cirka 58 procent av invånarna. På Åland används MittKanta av 46,4 procent. Nyland har den högsta användningsgraden.

​​​​​​Detaljerad förteckning över antalet användare av MittKanta efter kommun 2022 (pdf).

Sidan har uppdaterats 11.9.2023