Förberedelser inför ibruktagandet

Förberedelser inför ibruktagandet

För både offentliga och privata socialvårdsorganisationer är det frivilligt att ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården.

För ibruktagandet svarar den registeransvariga, som ska ha giltiga tillstånd eller anmälningar som behövs för att verka som tillhandahållare av socialservice. Tjänsten tas i bruk av serviceanordnaren eller av en privat tillhandahållare av socialservice som har ett avtal med kunden om att producera servicen i fråga, och kunden betalar själv för den service han får.

För att det ska gå så smidigt som möjligt att ta i bruk tjänsten i organisationen är det bra att inleda planeringen och förberedelserna i god tid. Ibruktagningsprocessen tar i medeltal 6 månader beroende på organisationens utgångsläge. THL handleder organisationerna vid förberedelserna inför ibruktagandet av Kanta-tjänsterna särskilt när det gäller förändringar som gäller tjänstens funktion.

De organisationer som ansluter sig till Kanta-tjänsterna är väldigt olika till både storleken och den tekniska beredskapen. FPA beskriver vanliga anslutningsmodeller till Kanta-tjänsterna, men reglerar inte i detalj det tekniska utförandet av organisationens anslutning.

De tekniska anslutningsmodellerna styr organisationen vid anskaffningen av certifikat och dataförbindelser. Varje modell har rekommendationer och krav på data- och meddelandetrafikförbindelserna. Leverantören av klientdatasystemet kan också ha krav på den utrustning som används. Servicetillhandahållaren som tar i bruk Klientdataarkivet för socialvården svarar för att det klientdatasystem han använder överensstämmer med kraven.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 19.11.2019