Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA är en del av en servicehelhet där intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården skapas i patientdatasystemet, lagras i Patientdataarkivet och med hjälp av Kanta-tjänsterna förmedlas vidare till FPA för förmånshandläggning.

Följande intyg och utlåtanden kan förmedlas till FPA:

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7 Läkarintyg B (kommer våren 2018)
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning

Utlämning av intyg till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av den riksomfattande informationstjänsten förutsätter att kunden ger specificerat samtycke separat för varje gång. Den som tar emot samtycket ska registrera uppgiften som en del av den handling som lämnas ut eller dess metadata.

Förmedlingen av intyg och utlåtanden utvecklas i etapper

Föreskrifter om skyldigheten att arkivera intyg och utlåtanden i det riksomfattande Patientdataarkivet finns i punkt fyra i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om informationstjänster (1257/2015). En plan för utveckling av intyg och utlåtanden enligt förordningen om informationstjänster ingår i Kanta-tjänsternas publikationstidtabell.

Tjänsten förmedling av intyg från hälso- och sjukvården till FPA kommer i fortsättningen att ingå i tjänsten Patientdataarkivet, och därför kommer ibruktagandet av tjänsten inom hälso- och sjukvården att förändras jämfört med vad som sägs nedan.

Tjänsten kan tas i bruk inom hälso- och sjukvården efter att aktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet
  • lämnat in ansökan till FPA (ansökningsblankett finns på Kanta Extranätet)
  • fått FPA:s meddelande om godkännande som användare av tjänsten
  • genomfört ibruktagningsprovet (separat ibruktagningsprov för varje typ av intyg) och rapporterat om det till FPA.

Tjänsten kan tas i bruk omedelbart efter att ibruktagningsprovet genomförts med framgång.

Tjänstebeskrivning

Verksamhetsmodeller

Möte för att förbereda ibruktagandet

Ibruktagningsprov

Läs mer

Sidan har uppdaterats 22.11.2018