Grundutbildning

Grundutbildning

På den här sidan finns grundutbildningsmaterial om Kanta-tjänsterna för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Utbildningsmaterialet får fritt användas vid personalutbildning och personalsammankomster. PDF-materialet har sammanställts av de webbskolor som Institutet för hälsa och välfärd tidigare tillhandahöll.

Utbildningsmaterialet finns på finska och svenska.

Mina Kanta-sidor

Patientdataarkivet

Recept

Klientdataarkivet för socialvården

Sidan har uppdaterats 19.01.2021