Grundutbildning

Grundutbildning

På den här sidan finns grundutbildningsmaterial om Kanta-tjänsterna för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Utbildningsmaterialet får fritt användas vid personalutbildning och personalsammankomster. PDF-materialet har sammanställts av de webbskolor som Institutet för hälsa och välfärd tidigare tillhandahöll.

Utbildningsmaterialet finns på finska och svenska.

Recept 3/2020

Patientdataarkivet 2/2020

Klientdataarkivet för socialvården 2/2020

Sidan har uppdaterats 28.05.2020