Förändringar i hanteringen av utlämnande enligt klientuppgiftslagen

Förändringar i hanteringen av utlämnande enligt klientuppgiftslagen

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (klientuppgiftslagen) förnyas. Den nya kunduppgiftslagen för med sig förändringar i utlämnandet av klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna.

Den nya kunduppgiftslagen har antagits i riksdagen. 

I och med den nya lagen är kundens uppgifter rörliga från en organisation till en annan inom hälso- och sjukvården och socialvården, om kunden har gett sitt tillstånd till utlämnande av uppgifter och inte särskilt förbjuder att uppgifterna lämnas ut. 

Det är viktigt att social- och hälsovårdsorganisationerna förbereder sig i förväg på de förändringar som den nya kunduppgiftslagen medför. Det nuvarande samtycket som möjliggör utlämnande av uppgifter inom hälso- och sjukvården byter namn till tillstånd för utlämnande. Användningsändamålet är emellertid detsamma. 

Motsvarande tillstånd för utlämnande kommer att införas för utlämnande av uppgifter inom socialvården. Utlämnandet av uppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården kommer att basera sig på kundens samtycke enligt dataskyddsförordningen. 

Information om tidsschemat för genomförandet av förändringarna ges när det preciseras. 7.9.2021 organiseras Kanta-infon vars tema är klientuppgiftslagens påverkan i Kanta-tjänsterna.

Tidsschema

Lagen träder i kraft tidigast 1.11.2021. 

Behandlingsinfo

Sidan har uppdaterats 17.06.2021

Undersidor för delen Hanteringen av utlämnande av uppgifter