Införanden under 2021

Införanden under 2021

Den här sidan är en sammanställning av tidsplaner och stödmöten för införandena under 2021.

Kanta-tjänsterna och funktionerna införs i tre perioder. Före varje period ordnar FPA förberedande möten och verksamhetsmodellutbildningar, vars syfte är att stödja social- och hälsovårdsorganisationerna vid införandena.

Införandeperiod 1/2021

  • Införandeperiod 1/2021: januari–april. Anmälningstiden har gått ut.

Den första perioden gäller införanden där användning för produktion inleds i början av 2021. Målet är att användningen för produktion ska börja senast i slutet av april 2021.

Införandeperioden 1/2021 omfattar inte alla Kanta-tjänster och funktioner.

Införandeperiod 2/2021

  • Införandeperiod 2/2021: maj–augusti. Anmälningstiden har gått ut.

Användning för produktion kan inledas i vilket skede som helst av införandeperioden, bara aktören först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion. Målet är att organisationen ska inleda användning för produktion senast i slutet av augusti 2021.

Organisationer som inför en tjänst för första gången

Organisationer som utvidgar användningen

  • Anmälningstiden till perioden har gått ut.

FPA och THL ordnade verksamhetsmodellutbildningar i januari 2021 för organisationer som inför en ny tjänst resp. utvidgar användningen.

Införandeperiod 3/2021

  • Införandeperiod 3/2021: september–december. Anmälningstiden för organisationer som inför en ny tjänst har gått ut. Organisationer som utvidgar användningen kan anmäla sig till perioden fram till 31.3.2021 kl. 16.00.

Användning för produktion kan inledas i vilket skede som helst av införandeperioden, bara aktören först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion. Målet är att organisationen ska inleda användning för produktion senast i slutet av december 2021.

Organisationer som inför en ny tjänst

Organisationer som utvidgar användningen

  • Anmälan till införandeperioden (lyyti.fi) senast 31.3.2021 kl. 16.00.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i maj 2021 för dem som inför en ny tjänst resp. utvidgar användningen.

Sammanställning av tidsplaner för införandena

Tabell: Tidsplaner för införanden och stöd med handledning under 2021.
Åtgärd Period 1/2021 (våg 8) Period 2/2021 (våg 9) Period 3/2021 (våg 10)
Organisationer som inför en ny Kanta-tjänst anmäler sig till FPA Anmälningstiden har gått ut Anmälningstiden har gått ut Anmälningstiden har gått ut
Organisationer som utvidgar en Kanta-tjänst eller tar i bruk en funktion anmäler sig till FPA Anmälningstiden har gått ut Anmälningstiden har gått ut Senast 31.3.2021 kl. 16
FPA ordnar förberedande möte för social- och hälsovårdsorganisationen och IT-leverantören 9.9.2020 1.12.2020 18.3.2021 kl. 9-12.30
FPA och THL ordnar verksamhetssättsutbildningar januari 2021 januari 2021 maj 2021
Användning för produktion inleds senast i slutet av perioden april 2021 augusti 2021 december 2021

Sidan har uppdaterats 03.03.2021