Införanden under 2021

Införanden under 2021

Den här sidan är en sammanställning av tidsplaner och stödmöten för införandena under 2021.

Kanta-tjänsterna och funktionerna införs i tre perioder. Före varje period ordnar FPA förberedande möten och verksamhetsmodellutbildningar, vars syfte är att stödja social- och hälsovårdsaktörerna vid införandena.

Social- och hälsovårdsaktören kan göra det egentliga införandet med flexibelt tidsschema, bara den först har utfört de förberedande uppgifterna och är redo att övergå till användning för produktion. Målet är att social- och hälsovårdsaktören ska göra införandet senast i slutet av den införandeperiod den anmält sig till. Mer information om när användning för produktion kan inledas finns på sidan Införandefasen.

Längst ner på sidan finns en tabell med de viktiga datumen för alla införanden under 2021.

Införandeperiod 1/2021

  • Införandeperiod 1/2021: januari–april. Anmälningstiden har gått ut.

Införandeperioden 1/2021 omfattar inte alla Kanta-tjänster och funktioner.

Införandeperiod 2/2021

  • Införandeperiod 2/2021: maj–augusti. Anmälningstiden har gått ut.

Organisationer som inför en tjänst för första gången:

  • Anmälningstiden till perioden har gått ut.
  • FPA ordnade ett förberedande möte för social- och hälsovårdsorganisationer och IT-leverantörer 1.12.2020.

Organisationer som utvidgar användningen:

  • Anmälningstiden till perioden har gått ut.

FPA och THL ordnade verksamhetsmodellutbildningar i januari 2021 för organisationer som inför en ny tjänst resp. utvidgar användningen.

Införandeperiod 3/2021

  • Införandeperiod 3/2021: september–december. Anmälningstiden har gått ut.

Organisationer som inför en ny tjänst:

Organisationer som utvidgar användningen:​​​

  • Anmälningstiden till perioden har gått ut.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i maj 2021 för dem som inför en ny tjänst resp. utvidgar användningen.

Sammanställning av tidsplaner för införandena

Tabell: Tidsplaner för införanden och stöd med handledning under 2021.
Åtgärd Period 1/2021 (våg 8) Period 2/2021 (våg 9) Period 3/2021 (våg 10)
Organisationer som inför en ny Kanta-tjänst anmäler sig till FPA Anmälningstiden har gått ut Anmälningstiden har gått ut Anmälningstiden har gått ut
Organisationer som utvidgar en Kanta-tjänst eller tar i bruk en funktion anmäler sig till FPA Anmälningstiden har gått ut Anmälningstiden har gått ut Senast 31.3.2021 kl. 16
FPA ordnar förberedande möte för social- och hälsovårdsorganisationen och IT-leverantören 9.9.2020 1.12.2020 18.3.2021 kl. 9-12.30
FPA och THL ordnar verksamhetssättsutbildningar januari 2021 januari 2021 maj 2021
Användning för produktion inleds senast i slutet av perioden april 2021 augusti 2021 december 2021
Sidan har uppdaterats 07.04.2021