Införanden under 2022

Införanden under 2022

Den här sidan är en sammanställning av tidsplaner och stödmöten för införandena under 2022.

Kanta-tjänsterna och funktionerna införs i tre perioder. Före varje period ordnar FPA förberedande möten och verksamhetsmodellutbildningar, vars syfte är att stödja social- och hälsovårdsorganisationerna vid införandena.

Införandeperiod 1/2022

  • Införandeperiod 1/2022: januari–april. Anmälan pågår fram till 31.5.2021 kl. 16.

Användning för produktion kan inledas i vilket skede som helst av införandeperioden, bara aktören först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion. Målet är att organisationen ska inleda användning för produktion senast i slutet av april 2022.

Organisationer som inför en ny tjänst

Organisationer som utvidgar användningen

  • Anmälan till införandeperioden (lyyti.fi) senast 30.9.2021 kl. 16.00.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i oktober 2021 för organisationer som inför en ny tjänst resp. utvidgar användningen.

Införandeperiod 2/2022

  • Införandeperiod 2/2022: maj–augusti. Anmälningstid 1.6–31.10.2021.

Användning för produktion kan inledas i vilket skede som helst av införandeperioden, bara aktören först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion. Målet är att organisationen ska inleda användning för produktion senast i slutet av augusti 2022.

Organisationer som inför en ny tjänst

Anmälan till införandeperioden senast 31.10.2021 kl. 16.00.
FPA ordnar ett förberedande möte för social- och hälsovårdsorganisationen och IT-leverantören 23.11.2021.

Organisationer som utvidgar användningen

  • Anmälan till införandeperioden senast 30.11.2021 kl. 16.00.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i januari 2022 för organisationer som inför den nya tjänsten resp. utvidgar användningen.

Införandeperiod 3/2022

  • Införandeperiod 3/2022: september–december. Anmälningstid 1.11.2021–31.1.2022.

Användning för produktion kan inledas i vilket skede som helst av införandeperioden, bara aktören först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion. Målet är att organisationen ska inleda användning för produktion senast i slutet av december 2022.

Organisationer som inför en ny tjänst

Organisationer som utvidgar användningen

  • Anmälan till införandeperioden senast 30.11.2021 kl. 16.00.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i maj 2022 för dem som inför den nya tjänsten resp. utvidgar användningen.

Tabell: Tidsplaner för införanden och stöd med handledning under 2022.
Åtgärd Period 1/2022 (våg 11) Period 2/2022 (våg 12) Period 3/2022 (våg 13)
Organisationer som inför en ny Kanta-tjänst anmäler sig till FPA Senast 31.5.2021 kl. 16 Senast 31.10.2021 kl. 16 Senast 31.1.2022 kl. 16
Organisationer som utvidgar en Kanta-tjänst eller tar i bruk en funktion anmäler sig till FPA Senast 30.9.2021 kl. 16 Senast 30.11.2021 kl. 16 Senast 31.3.2022 kl. 16
FPA ordnar förberedande möte för social- och hälsovårdsorganisationen och IT-leverantören 7.9.2021 kl. 9-12.30 23.11.2021 kl. 9-12.30 Meddelas senare
FPA och THL ordnar verksamhetssättsutbildningar för socialvården och verksamhetsmodellutbildningar för hälso- och sjukvården oktober 2021 januari 2022 maj 2022
Användning för produktion inleds senast i slutet av perioden april 2022 augusti 2022 december 2022

Sidan har uppdaterats 24.02.2021