Införanden under 2022

Införanden under 2022

Den här sidan är en sammanställning av tidsplaner och stödmöten för införandena under 2022.

Kanta-tjänsterna och funktionerna införs i tre perioder. Före varje period ordnar FPA förberedande möten och verksamhetsmodellutbildningar, vars syfte är att stödja social- och hälsovårdsaktörerna vid införandena.

Social- och hälsovårdsaktören kan göra det egentliga införandet med flexibelt tidsschema, bara den först har utfört de förberedande uppgifterna och är redo att övergå till användning för produktion. Målet är att social- och hälsovårdsaktören ska göra införandet senast i slutet av den införandeperiod den anmält sig till. Mer information om när användning för produktion kan inledas finns på sidan Införandefasen.

Längst ner på sidan finns en tabell med de viktiga datumen för alla införanden under 2022.

Införandeperiod 1/2022

  • Införandeperiod 1/2022: januari–april. Anmälan pågår till organisationer som utvidgar användningen.

Organisationer som inför en ny tjänst:

  • Anmälningstiden till perioden har gått ut.
  • Social- och hälsovårdsaktörer får stöd vid förberedelserna för införandet i en utbildningsinspelning. FPA lägger ut en inspelning av det förberedande mötet senast 7.9.2021.

Organisationer som utvidgar användningen:

  • Anmälningstiden till perioden har gått ut.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i oktober 2021 för organisationer som inför en ny tjänst resp. utvidgar användningen.

Införandeperiod 2/2022

  • Införandeperiod 2/2022: maj–augusti. Anmälan pågår.

Organisationer som inför en ny tjänst:

Organisationer som utvidgar användningen:

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i januari 2022 för organisationer som inför den nya tjänsten resp. utvidgar användningen.

Införandeperiod 3/2022

  • Införandeperiod 3/2022: september–december. Anmälningstid 1.11.2021–31.1.2022.

Organisationer som inför en ny tjänst:

Organisationer som utvidgar användningen:

  • Anmälan till införandeperioden senast 31.3.2022 kl. 16.00.

FPA och THL ordnar verksamhetsmodellutbildningar i maj 2022 för dem som inför den nya tjänsten resp. utvidgar användningen.

 

Sammanställning av tidsplaner för införandena

 

Tabell: Tidsplaner för införanden och stöd med handledning under 2022.
Åtgärd Period 1/2022 (våg 11) Period 2/2022 (våg 12) Period 3/2022 (våg 13)
Organisationer som inför en ny Kanta-tjänst anmäler sig till FPA Senast 31.5.2021 kl. 16 Senast 31.10.2021 kl. 16 Senast 31.1.2022 kl. 16
Organisationer som utvidgar en Kanta-tjänst eller tar i bruk en funktion anmäler sig till FPA Senast 30.9.2021 kl. 16 Senast 30.11.2021 kl. 16 Senast 31.3.2022 kl. 16
FPA ordnar handledningstimme för social- och hälsovårdsorganisationen och IT-leverantören 7.9.2021 kl. 9-12.30 23.11.2021 kl. 9-10 Meddelas senare
FPA och THL ordnar verksamhetssättsutbildningar för socialvården och verksamhetsmodellutbildningar för hälso- och sjukvården oktober 2021 januari 2022 maj 2022
Användning för produktion inleds senast i slutet av perioden april 2022 augusti 2022 december 2022
Sidan har uppdaterats 19.10.2021