Navigation Menu

Införandet och kundrelation

Kanta-tjänsternas kunder består av leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster och apotek.

Förberedelser

Kanta-palvelujen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa perehtymällä huolellisesti Kanta-palveluista koottuun materiaaliin.

Införandet

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Utvidgning av användningen

Efter ibruktagandet av Patientdataarkivet utvidgas informationsinnehållen stegvis. Utvidgningen ger också möjlighet att ta i bruk funktioner av olika slag.

Ändringar

Apotekens och hälso- och sjukvårdens anvisningar skiljer sig från varandra i ändringssituationer och deras anvisningar finns samlade i egna Kundrelationsavsnitt.

Kundrelation

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat ja apteekit.