Navigation Menu

Införandet och kundrelation

Kanta-tjänsternas kunder består av leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster och apotek.

Utvidgning av användningen

Efter ibruktagandet av Patientdataarkivet utvidgas informationsinnehållen stegvis. Utvidgningen ger också möjlighet att ta i bruk funktioner av olika slag.